2014-12-12 09:12Pressmeddelande

Höjd skatt i mer än var fjärde kommun efter årsskiftet

Var fjärde kommun i landet höjer skatten nästa år. I Skåne drabbas fem kommuner, 265 000 skattebetalare, av höjd skatt. Det framgår av en ny granskning från Skattebetalarna. Totalt höjs kommunalskatten i 82 kommuner medan den sänks i endast två.

Skattebetalarna har genom en enkät till landets kommuner kartlagt var skatten kommer att höjas och sänkas under 2015. Resultatet visar att var fjärde kommun har beslutat om skattehöjningar. Eftersom landets tre största kommuner höjer skatteuttaget blir effekten att fyra av tio skattebetalare drabbas av högre skatt.

- Att vissa kommuner höjer skatten år efter år visar med all önskvärd tydlighet på behovet av att se över vart pengarna går. Sveriges kommuner och landsting bör fokusera på sin kärnuppgift, att tillhandahålla välfärdstjänster till invånarna, och ingenting annat. Ett effektivt användande av skattemedel skulle kunna ge många kommuninvånare lite mer pengar kvar i plånboken, säger Joacim Olsson, vd på Skattebetalarna i en kommentar.

Mest höjs skatten i Sotenäs och Trollhättan. De två kommuner som sänker skatten för sina invånare är Eskilstuna och Nordanstig. I ett par län höjer landstinget skatten eller skatteväxlar med kommunerna, vilket undersökningen har tagit hänsyn till.

Resultatet basers på en enkätstudie som besvarats av 206 kommuner och 12 län. Detta har kompletterats med uppgifter från resterande kommuner och landsting baserat på deras protokoll från kommun- och landstingsfullmäktige gällande skattesatsen 2015. 

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsbaserad organisation. Vi samlar alla som vill ha bättre välfärd och lägre skatter.


Om Skattebetalarna

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel. Vi granskar makten, byråkratin och utreder hur stat, kommuner och landsting kan bli effektivare. Vi kämpar för ökad rättssäkerhet för skattskyldiga.


Kontaktpersoner

Christian Ekström
Vd
Christian Ekström
Malin Gustafsson
Marknadschef
Malin Gustafsson
Pia Kinhult
Ordförande i Skattebetalarna
Pia Kinhult