2017-11-11 12:59Pressmeddelande

​Höjd skatt i 162 kommuner under mandatperioden

Rekordfå kommuner höjer skatten 2018 enligt Skattebetalarnas kartläggning av beslutade och väntade förändringar av kommunalskatten. Enbart elva kommuner får höjd kommunalskatt, samtidigt som fyra kommuner sänker skatten. En sammanfattning av mandatperioden visar dock att en överväldigande majoritet av landets kommuner fått höjd skatt sedan 2014.

Skattebetalarna har genom en enkät till landets kommuner och landsting kartlagt var skatten kommer att höjas och sänkas under 2018. Mest höjs skatten i Höör med 95 öre per hundralapp följt av Älvdalen med 47 öre. Region Kronoberg höjer sin skattesats med 47 öre per hundralapp, vilket påverkar länets 8 kommuner.

Österåker och Lidingö sänker skatten mest för sina invånare, med 40 öre respektive 15 öre per hundralapp.

275 kommuner får oförändrad skattesats nästa år, trots det pressade ekonomiska läget och Sveriges Kommuner och Landstings uppgifter om att kommunsektorn skulle behöva ökade inkomster motsvarande 59 miljarder år 2021 för att finansiera stigande kostnader och bibehållen välfärd.

En summering av mandatperioden visar att kommuninvånarna i 162 kommuner fått höjd skatt sedan 2014 medan 16 kommuner fått sänkt skatt.

– Det är glädjande att så få kommuner och landsting höjer skatten nästa år. Förhoppningsvis speglar det en insikt om att det finns en gräns för hur mycket det går att höja skatterna. Man ska dock inte glömma att det sammantagna resultatet av mandatperioden är statliga skattehöjningar på 47 miljarder netto och höjd kommunalskatt i en majoritet av landets kommuner. Det har grävt kännbara hål i mångas plånböcker, säger Skattebetalarnas chefekonom Sofia Linder.

– De kommuner som nu kämpar med att skära i sina utgifter istället för att höja skatten ska ha en eloge. De flesta kommuner i Sverige behöver fortsätta att arbeta målinriktat med prioriteringar och effektiviseringar. Som både Skattebetalarna och Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi har visat tidigare finns det mycket stor besparingspotential i kommunsektorn, säger Sofia Linder.

Att det går att sänka skatten visar till exempel Österåker som nästa år sänker skatten för tionde gången sedan 2004. Inklusive något lägre landstingsskatt har skattesatsen 2018 sänkts med 3,07 kronor per hundralapp. För ett hushåll med månadsinkomster på 31 000 respektive 38 000 kronor motsvarar det sänkt skatt med 19 500 kronor (efter jobbskatteavdrag och grundavdrag).

För mer information Sofia Linder, chefekonom, 0704-25 37 41.

I bilagorna redovisas bland annat uppgifter för alla kommuner uppdelat på länsnivå.

Resultatet baseras på en omfattande kartläggning. Dels en enkätstudie som besvarats av 189 kommuner och 11 landsting, som sedan kompletterats med protokolluppgifter från kommun- och landstingsfullmäktige avseende beslut eller förslag om skattesats 2018. Kartläggningen omfattar samtliga kommuner och landsting.

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel.


Om Skattebetalarna

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel. Vi granskar makten, byråkratin och utreder hur stat, kommuner och landsting kan bli effektivare. Vi kämpar för ökad rättssäkerhet för skattskyldiga.


Kontaktpersoner

Christian Ekström
Vd
Christian Ekström
Malin Gustafsson
Marknadschef
Malin Gustafsson
Pia Kinhult
Ordförande i Skattebetalarna
Pia Kinhult