2004-09-10 13:59Pressmeddelande

Höjd marginalskatt och fler som betalar statsskatt steg i helt fel riktning

Budgetuppgörelsen:

Konstruktionen av inkomstskattesänkningen leder till höjd marginalskatt för omkring en miljon personer. Det gör det ännu mindre lönsamt att arbeta och är ett steg i fel riktning, enligt Skattebetalarnas förening.

- En del av sänkningen av inkomstskatterna borde ha lagts på att minska statsskatten som i praktiken är en "straffskatt på utbildning och arbete", säger Skattebetalarnas VD Robert Gidehag. Istället gör man förändringar som ökar marginaleffekterna samtidigt som man sänker gränserna så fler tvingas betala statsskatt. Det kan knappast bli mer fel.

Skattebetalarnas förening riktar hård kritik också mot energiskattehöjningarna.

- Höjningen av bensinskatten kommer inte att minska utsläppen av koldioxid med mer än någon promille, säger Danne Nordling, utredningschef i Skattebetalarnas förening. Folk drar in på annat än nödvändiga biltransporter till dagis, jobbet eller för matinköp. Enda effekten blir mer pengar till staten och mindre till medborgarna.

- Det bakvända miljötänkandet visas också av att elskatten höjs vilket gör det mer lönsamt att elda med olja och ved. Skatteuppgörelsen kanske ökar utsläppen av koldioxid och förvärrar växthuseffekten, påpekar Nordling.

Skattebetalarnas förening vill också lyfta fram den uteblivna lösningen av boendeskatternas alltför kraftiga effekter på småhusägare i skärgårdsområden och kring storstäderna.

- Att vi inte skulle få gehör för vårt krav på avskaffande av fastighetsskatten var väntat, konstaterar Robert Gidehag. Men nu görs ingenting. Inte ens den utökning av begränsningsregeln som Egendomsskattekommittén föreslog.

För mer information kontakta Torsten Svenonius 070-29 28 204

Margareta Samuelsson
Skattebetalarnas förening
114 95 Stockholm
Tel 08-613 17 22
Fax 08-613 17 27
http://www.skattebetalarna.se


Om Skattebetalarna

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel. Vi granskar makten, byråkratin och utreder hur stat, kommuner och landsting kan bli effektivare. Vi kämpar för ökad rättssäkerhet för skattskyldiga.


Kontaktpersoner

Christian Ekström
Vd
Christian Ekström
Malin Gustafsson
Marknadschef
Malin Gustafsson
Pia Kinhult
Ordförande i Skattebetalarna
Pia Kinhult