2015-08-24 10:41Pressmeddelande

Höjd bensinskatt kostar över 5 500 kronor för en miljon hushåll

Nu höjer regeringen bensinskatten mer än vad som tidigare aviserats. Nära en miljon bilhushåll får under de kommande tre åren en total skattehöjning på bensin med över 5 500 kronor. Det framgår av en undersökning från Skattebetalarna utifrån siffror från SCB.

Skattebetalarna har med hjälp av en omfattande specialbeställning från SCB kartlagt hur regeringens förslag om höjd bensinskatt påverkar landets hushåll. Resultatet ger en annan bild än den som regeringen har velat framhålla.

Skattehöjningen är framför allt en följd av att regeringens förslag innebär att bensinskatten höjs varje år och inte enbart med de 55 öre inkl. moms under 2016 som tidigare aviserats, utan med ytterligare 4 öre samt den årliga uppräkningen med konsumentprisindex (KPI) + 2 procentenheter.

–För många är bilen helt nödvändig för att få vardagslivet att fungera. Höjningen av bensinskatten drabbar framför allt hushåll med låga inkomster, där effekten blir mycket kännbar, säger Joacim Olsson, VD på Skattebetalarna.

Drygt vart tredje hushåll (962 000) med bil får en höjd bensinskatt, inkl. moms, med minst 5 500 kronor under de kommande tre åren. 2016 handlar det om en höjning med 1 300 kronor jämfört med i år.

Hushåll som får en total bensinskattehöjning på minst 5 500 kronor 2016-2018

KörsträckaAntal hushållHöjning 2016Höjning 2017Höjning 2018Total skattehöjning 2016-2018 Andel bilägande hushåll som påverkas
Över 2 000 mil 962 253 1 300 1 800 2 400 5 500 34 %
Över 2 500 mil 628 560 1 600 2 300 3 000 6 900 22 %
Över 3 000 mil 423 727 1 900 2 700 3 550 8 150 15 %

* På Skattebetalarnas uppdrag har SCB kopplat ihop Fordonsregistret 2014 över personbilarnas körsträckor med Hushållsregistret 2014.

För mer information

Joacim Olsson, vd, 0709-69 19 40,

Sofia Linder, chefekonom, 0704-25 37 41.

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsbaserad organisation. Vi arbetar för lägre skatter och effektiv användning av skattepengar. www.skattebetalarna.se

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsbaserad organisation. Vi samlar alla som vill ha bättre välfärd och lägre skatter.


Om Skattebetalarna

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel. Vi granskar makten, byråkratin och utreder hur stat, kommuner och landsting kan bli effektivare. Vi kämpar för ökad rättssäkerhet för skattskyldiga.


Kontaktpersoner

Christian Ekström
Vd
Christian Ekström
Malin Gustafsson
Marknadschef
Malin Gustafsson
Pia Kinhult
Ordförande i Skattebetalarna
Pia Kinhult