2008-01-21 14:53Pressmeddelande

Höga skatter skadar folkhälsan

Skattebetalarnas Förening

En färsk studie visar att pengar på banken ökar vårt välbefinnande, vår jämställdhet och generositet. Ändå sparar få.

– Undersökningen bekräftar att egna resurser ger egenmakt. I dag betalar en vanlig svensk 3 kronor av 5 i skatt vilket omöjliggör en egen buffert. Alldeles för många betalar för mycket skatt, vilket skapar otrygghet i vardagens utmaningar. Större trygghet för vanliga skattebetalare kräver mer kvar i plånboken efter skatt, säger Robert Gidehag i en kommentar till rapporten.

Utan pengar biter vi ihop i stället för att byta jobb när vi vantrivs. Det är för dyrt att stanna hemma när vi är sjuka. Människor utan sparkapital har större ångest vid bostadsköp och är dessutom oroade över att göra av med för mycket pengar under semestern.

Dessa slutsatser dras i en studie som Timbro har gjort tillsammans med undersökningsföretaget United Minds. Indelade efter bankkontots storlek har två grupper fått ta ställning till påståenden som rör bland annat arbetsliv, hälsa, studier och boende.

Undersökningen visar att människor med pengar på banken är mer jämställda, mer företagsamma och mer generösa. Har man lyckats spara 100 000 agerar man mer fritt och utan hänsyn till ekonomin.

Problemet är att det är svårt för människor med normalinkomster att få ekonomin att räcka till. Det finns knappast något utrymme för att lägga undan några större summor på banken. För att få 100 000 kronor krävs en lotterivinst, försäljningen av fritidshuset eller ett arv.

– En sparad slant tycks vara ett universalmedel mot ohälsa, vantrivsel, bristande jämställdhet och dåligt samvete. En politik som såg till att fler av oss hade möjlighet att skapa egna buffertar skulle troligen göra mer för tryggheten än nästan alla andra politiska beslut, säger Robert Gidehag.


Bild av Robert Gidehag kan hämtas från http://www.skattebetalarna.se/robertgidehag

Undersökningen i sin helhet hittar du här http://www.timbro.se/pdf/UM_undersokning.pdf


För mer information kontakta:

Antina-Maria Hessel, presschef
07033-144 268

Skattebetalarnas Förening är en ideell organisation, med över hundratusen medlemmar, som verkar för bättre valuta för skattepengarna och sänkt skattetryck. Mer information om Skattebetalarnas Förening hittas enklast på vår hemsida www.skattebetalarna.se.


Om Skattebetalarna

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel. Vi granskar makten, byråkratin och utreder hur stat, kommuner och landsting kan bli effektivare. Vi kämpar för ökad rättssäkerhet för skattskyldiga.


Kontaktpersoner

Christian Ekström
Vd
Christian Ekström
Malin Gustafsson
Marknadschef
Malin Gustafsson
Pia Kinhult
Ordförande i Skattebetalarna
Pia Kinhult