2005-04-13 16:42Pressmeddelande

Helsingborgs stad granskad: Skattesänkning på 840 kronor i månaden möjlig

Skattebetalarnas förening har gjort en granskning av Helsingborgs stads budget. Den rapport som presenteras under onsdagen visar att kommunalskatten skulle kunna sänkas med 4 kronor. För en normalinkomsttagare innebär det 840 kronor mer i plånboken varje månad, utan att det som vi normalt förknippar med ”välfärden” behöver förändras.

– Med denna undersökning vill vi utmana föreställningen om att kommunalskatterna inte går att sänka. Det som avgör är den politiska viljan att pröva nya lösningar och prioritera bland kommunens verksamheter, säger Robert Gidehag vd för Skattebetalarnas förening.

Skattebetalarnas förening har låtit en särskild utredare gå igenom utgifterna i de kommunala verksamheterna i Helsingborg. Undersökningen baseras på uppgifter från bland annat Statistiska centralbyrån och Kommunförbundet.

Helsingborg har redan i dag styckkostnader som ligger under genomsnittet på flera områden jämfört med övriga kommuner i gruppen ”Sveriges större städer”. Om Helsingborg kunde sänka kostnaderna även för övriga områden skulle kommunen spara över 13 miljoner kronor. Det motsvarar en skattesänkning med 8 öre eller 211 kronor per år för en heltidsarbetande normalinkomsttagare. Genom att matcha ”15:e bästa” kommun i Sverige skulle Helsingborg kunna sänka skatten 2 kronor och 18 öre, motsvarande en skattesänkning på 5 613 kronor per år, det vill säga knappt 500 kronor i månaden.

– Det går att effektivisera utan att kvaliteten sänks. När vi jämför till exempel personaltäthet och resultat i skolan med kostnaderna är det svårt att hitta några samband. Många kostnadsmedvetna kommuner har nöjda brukare och goda skolresultat. Detta är en fråga om ledarskap, konstaterar Robert Gidehag.

Ytterligare besparingar skulle kunna genomföras i Helsingborgs stad om man koncentrerade sin verksamhet till de uppgifter som staten ålagt alla kommuner. Övriga verksamheter, exempelvis inom kultur- och fritidssektorn, finansieras i fortsättningen på privat väg. Då skulle en skattesänkning om 1:82 kronor ytterligare vara möjlig. Alla effektiviseringar och besparingar ovan skulle sammanlagt möjliggöra en sänkt skatt på 4 kronor vilket motsvarar drygt 10 000 kronor om året – eller 840 kronor i månaden – för en heltidsarbetande normalinkomsttagare.

Stora skattesänkningar möjliga även i andra kommuner i länet
Avsevärda skattesänkningar är möjliga även i närliggande kommuner om dessa blev lika effektiva som snittet i sin kommungrupp. I så fall skulle skatten kunna sänkas med upp till 1:66 kronor. Det motsvarar ungefär 4 283 kronor om året för en normalinkomsttagare. Den möjliga skattesänkningen i respektive kommun ser ut enligt följande:

Kommun Sänkt skattesatts Skattesänkning per år

Bjuv - 0:96 2 466
Båstad - 0:85 2 148
Eslöv - 0:44 1 143
Helsingborg - 0:08 211
Höganäs - 0:19 482
Hörby - 0:60 1 544
Höör - 1:12 2 892
Klippan - 0:76 1 949
Landskrona - 0:53 1 357
Svalöv - 1:65 4 241
Åstorp - 0:31 801
Ängelholm - 0:42 1 089
Örkelljunga - 1:66 4 283

Hela rapporten ”Helsingborg – fyra kronor lägre skatt är möjligt” kan hämtas via

http://www.skattebetalarna.se/Main.aspx?ObjectID=9267

Bild av Robert Gidehag kan hämtas från

http://www.skattebetalarna.se/Main.aspx?ObjectID=4204

För mer information kontakta:
Torsten Svenonius, informationschef
070-29 28 204

Skattebetalarnas förening är en ideell organisation, med över hundratusen medlemmar, som verkar för bättre valuta för skattepengarna och sänkt skattetryck. Mer information om Skattebetalarnas förening hittas enklast på vår hemsida www.skattebetalarna.se.


Om Skattebetalarna

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel. Vi granskar makten, byråkratin och utreder hur stat, kommuner och landsting kan bli effektivare. Vi kämpar för ökad rättssäkerhet för skattskyldiga.


Kontaktpersoner

Christian Ekström
Vd
Christian Ekström
Malin Gustafsson
Marknadschef
Malin Gustafsson
Pia Kinhult
Ordförande i Skattebetalarna
Pia Kinhult