2007-05-02 10:49Pressmeddelande

Hälften sparar, hälften slösar när skatteåterbäringen kommer

Ungefär häften av dem som får skatteåterbäring vid årets deklaration kommer att spara pengarna eller betala av skulder, enligt en undersökning av Skattebetalarnas Förening. Andra sätt att använda pengarna är t ex renovering av lägenhet eller hus samt semesterresor.

Fler än 3 av 4 av dem som drabbas av kvarskatt kommer att ta av sina sparpengar för att klara av underskottet på sitt skattekonto. Av dem som inte behöver använda sina sparpengar är det främst shoppingen som kommer att få stryka på foten.

– Det vanligaste skälet till att skattskyldiga får kvarskatt eller skatteåterbäring är att arbetsgivaren drar för litet respektive för mycket i preliminärskatt under året, säger Robert Gidehag vd för Skattebetalarnas Förening. I år har många också gjort reavinster på finansmarknaderna eller försäljning av egna fastigheter eller bostadsrätter. Här kan det handla om ganska stora belopp och erfarenheten från Skattebetalarnas skatterådgivare är att många behöver hjälp med dessa deklarationer.

Exempel på svar från undersökningen

Hur ska du använda din skatteåterbäring?

- Spara 31 %

- Renovera hus/lägenhet 18%

- Betala av skulder 14 %


Hur ska du finansiera din kvarskatt?

- Ta av sparpengar 76 %

- Shoppa mindre 12%

- Skjuta på renovering av hus/lägenhet 5%


Diagram och sammanställning av svaren från enkäten finns att hämta på: www.skattebetalarna.se/rapporter

Undersökningen i form av en elektronisk enkät via Questback besvarades av 1384 personer och genomfördes mellan den 20 och 27 april.

Bild av Robert Gidehag kan hämtas från http://www.skattebetalarna.se/robertgidehag

För mer information kontakta:
Christian Ekström, presschef
0709- 71 66 66

Skattebetalarnas Förening är en ideell organisation, med över hundratusen medlemmar, som verkar för bättre valuta för skattepengarna och sänkt skattetryck. Mer information om Skattebetalarnas förening hittas enklast på vår hemsida www.skattebetalarna.se


Om Skattebetalarna

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel. Vi granskar makten, byråkratin och utreder hur stat, kommuner och landsting kan bli effektivare. Vi kämpar för ökad rättssäkerhet för skattskyldiga.


Kontaktpersoner

Christian Ekström
Vd
Christian Ekström
Malin Gustafsson
Marknadschef
Malin Gustafsson
Pia Kinhult
Ordförande i Skattebetalarna
Pia Kinhult