2015-12-23 08:04Pressmeddelande

​Gynnsammare 2016 -men pensionärernas köpkraft halkar efter

Stigande inkomstpension och skattelättnader för pensionärer med låg inkomst gör att 2016 blir ett privatekonomiskt starkare år för många pensionärer. Men under de senaste tio åren har Sveriges pensionärer tappat en femtedel i köpkraft gentemot löntagarna. Det framgår av en ny rapport från Skattebetalarna. 

Nästa år ökar nettoinkomsten (inkomst efter skatt) med 2,7 procent för en genomsnittlig pensionär och med 1,7 procent för den med hög pension. Störst ökning av nettoinkomsten får pensionärerna med låg inkomst, som beräknas öka med hela 6,3 procent. Det kan jämföras med löntagarnas 2,5 procent respektive 1,6 procent och 2,2 procent för inkomstnivåerna ovan. 

Den förbättrade situationen för pensionärerna förklaras dels av skattesänkningar för dem med låg pension men också av att inkomstpensionerna väntas öka med 4,2 procent nästa år. Samtidigt minskar garantipensionen och tjänstepensionerna med 0,4 procent och de förvärvsarbetande väntas få löneökningar med i snitt 2,5 procent.

— Det är positivt att skatten nu sänks för de med lägst pension. Samtidigt är det anmärkningsvärt att skillnaden i beskattning kvarstår för dem med betydande inslag av tjänstepension. Där är det verkligen motiverat att prata om att en uppskjuten lön beskattas högre än en lön som tas ut mer direkt, säger Skattebetalarnas chefekonom Sofia Linder.

Sedan 2006 har dock nettoinkomsten ökat med 30 procent för löntagaren medan den endast ökat med 8 procent för pensionären sett till dagens penningvärde. Sammantaget har pensionärerna tappat en femtedel i köpkraft gentemot löntagarna. Den som hade en pensionsinkomst på 15 800 kronor i månaden 2006 har nästa år, 2016, en månadspension på ca 17 600 kronor. För en löntagare som hade en lika stor arbetsinkomst 2006 har månadslönen ökat till ca 21 200 kronor. Olika utveckling av pension och lön samt olika beskattning medför att pensionären nästa år har ca 35 000 kronor mindre att röra sig med. Totalt har löntagaren fått 242 600 kronor mer i plånboken efter skatt 2007-2016.

Regeringens vallöfte 2014 var att helt avskaffa skillnaden i skatt mellan pension och arbetsinkomst i tre steg med start 2015. Skattebetalarna har dock tidigare kunnat visa att var tredje pensionär får en oförändrad eller höjd skatt 2016. Nu sänks skatten nästa år enligt steg 1 men samtidigt har regeringen meddelat att fortsatta sänkningar är kopplade till hur de offentliga finanserna utvecklas samt till det ambitiösa arbetslöshetsmålet 2020.

—Regeringens förslag innebär att den avskaffade skatteskillnaden mellan pension och arbetsinkomst som utlovats är helt beroende av att Sverige går bra ekonomiskt. Den politik som nu förs, med höjda skatter på arbete och höjda arbetsgivaravgifter för unga och äldre, ser dock tyvärr inte ut att vara någon vinstlott för svenska pensionärer, säger Sofia Linder.

För mer information: Joacim Olsson, vd, 0709-69 19 40, Sofia Linder, chefekonom, 0704-25 37 41.

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsbaserad organisation. Vi samlar alla som vill ha bättre välfärd och lägre skatter.


Om Skattebetalarna

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel. Vi granskar makten, byråkratin och utreder hur stat, kommuner och landsting kan bli effektivare. Vi kämpar för ökad rättssäkerhet för skattskyldiga.


Kontaktpersoner

Christian Ekström
Vd
Christian Ekström
Malin Gustafsson
Marknadschef
Malin Gustafsson
Pia Kinhult
Ordförande i Skattebetalarna
Pia Kinhult