2003-09-24 16:39Pressmeddelande

"Grön skatteväxling" - en skattehöjning!

I budgetpropositionen skriver man "två miljarder i höjda skatter på energi och två miljarder i sänkta skatter på arbete". För varje enskild medborgare är det däremot ingen växling eftersom vissa kommer att vinna och andra förlora. Emellertid är tanken att det skall gå jämt upp för staten och för medborgarkollektivet. Detta ifrågasätts av Skattebetalarnas förening, som funnit att momsen kan ha glömts bort i Finansdepartementets beräkningar.

- Det är faktiskt så att det är moms på energiskatten, invänder Skattebetalarnas utredningschef Danne Norling

Medborgarna får en skattereduktion med 200 kronor per år, vilket leder till ett skattebortfall för staten på 1 360 miljoner. De höjda energiskatterna för hushållen tar in samma belopp, vilket kallas för "grön skatteväxling".

- Skatteväxlingen innebär en felräkning på 300 miljoner kronor, menar Danne Nordling

Eftersom man betalar moms på skatten på el och olja borde även de ökade momsintäkterna som följer av de höjda energiskatterna vara medräknade i skatteväxlingen, menar Skattebetalarnas förening.

- Frågan är om miljöpartiet insåg att finansdepartementet skulle försöka dra nytta av skatteväxlingen för att i det tysta öka momsuttaget, säger Nordling och tillägger:

- Borde vi inte kalla den här gröna skatteväxlingen för "röd skattehöjning" istället, undrar Nordling

Henrik Olsson
Nationalekonom
08-613 17 24

Danne Nordling
Utredningschef
08-613 17 25, 0707-17 44 76


Om Skattebetalarna

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel. Vi granskar makten, byråkratin och utreder hur stat, kommuner och landsting kan bli effektivare. Vi kämpar för ökad rättssäkerhet för skattskyldiga.


Kontaktpersoner

Christian Ekström
Vd
Christian Ekström
Malin Gustafsson
Marknadschef
Malin Gustafsson
Pia Kinhult
Ordförande i Skattebetalarna
Pia Kinhult