2015-07-15 10:00Pressmeddelande

Grattis på Skattefridagen 16 juli -samma dag som i fjol tack vare Alliansens budget

I år infaller Skattefridagen den 16 juli, samma dag som förra året. Att den ligger kvar oförändrad förklaras av att regeringens budget, som innehöll höjd skatt på arbete, röstades ned och Alliansens budget fortfarande gäller. Skattefridagen är den dag på året då medelinkomsttagaren har tjänat ihop tillräckligt mycket pengar för att kunna betala årets alla skatter.

När Alliansregeringen tillträdde inföll Skattefridagen den 8 augusti. Alliansen flyttade fram den med drygt tre veckor, 22 dagar, under sina åtta år vid makten.

- Skattefridagen är ett enkelt sätt att illustrera hur mycket skatt en normal inkomsttagare betalar. För nio år sedan inföll Skattefridagen den 8 augusti. Framför allt lägre skatt på arbete har gjort att vi under de senaste åren fått behålla mer av våra pengar, säger Joacim Olsson, vd på Skattebetalarna i en kommentar.

- Frågan är dock när Skattefridagen kommer att infalla nästa år, och hur många dagar extra vi kommer att behöva jobba. Regeringens nedröstade höstbudget och även vårändringsbudgeten innehöll kraftigt höjda skatter på alltifrån arbete till transporter och kapital, och allt tyder på att samma skatteförslag kommer att dyka upp i kommande höstbudget för 2016. Det finns därmed en påtaglig risk för att människor kommer att behöva jobba fler och fler dagar framöver innan pengarna de arbetar för är deras egna, konstaterar Joacim Olsson.

Skattefridagen har räknats fram av Skattebetalarna sedan början av 70-talet. Utgångspunkten är en person som har en inkomst på sex inkomstbasbelopp, vilket motsvarar cirka 28 000 kronor per månad. Till den synliga lönen adderas löneskatter (arbetsgivaravgifter) och skatter som löntagaren får betala för sin konsumtion. Dessa skatter motsvarar 53,7 procent av den faktiska lönen. Omräknat på årsbasis blir det 196 dagar. Därmed infaller den första skattefria dagen den 16 juli. 

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsbaserad organisation som arbetar för lägre skatter och minskat slöseri med skattemedel.


Om Skattebetalarna

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel. Vi granskar makten, byråkratin och utreder hur stat, kommuner och landsting kan bli effektivare. Vi kämpar för ökad rättssäkerhet för skattskyldiga.


Kontaktpersoner

Christian Ekström
Vd
Christian Ekström
Malin Gustafsson
Marknadschef
Malin Gustafsson
Pia Kinhult
Ordförande i Skattebetalarna
Pia Kinhult