2008-10-23 10:00Pressmeddelande

Granskning av Västra Götalandsregionen visar: Skattesänkning på 2 700 kronor om året möjlig

Skattebetalarnas Förening har gjort en granskning av Västra Götalandsregionens kostnader. Den rapport som presenterades under torsdagen visar att landstingsskatten kan sänkas med 1:20 kronor. För en normalinkomsttagare innebär det ungefär 2 700 kronor mer i plånboken varje år. Detta utan att kvaliteten på vården blir lidande.

- Vi vill slå på myten om att landstingsskatten inte går att sänka. Det som avgör är den politiska viljan att pröva nya lösningar och att prioritera kärnverksamheten, säger Robert Gidehag, vd för Skattebetalarnas Förening.

Under 2007 och 2008 besöker Skattebetalarnas Förening samtliga svenska landsting och regioner och berättar vilken potential det finns för att använda skattepengar effektivare och sänka skatterna. Nu har turen kommit till Västra Götalandsregionen. Kostnaderna har utvärderats med hjälp av statistik från bland annat Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting.

Om Västra Götalandsregionen lyckas sänka kostnaderna per insats inom specialistvården till samma nivå som i Kalmar kan man spara 911 miljoner kronor. Genom att sänka kostnaden för varje vårdkontakt inom primärvården till samma nivå som i Dalarna blir besparningen 605 miljoner. Tillsammans med en översyn av subventionsgraden i kollektivtrafiken samt en renodling av kärnverksamheterna innebär besparningspotentialen att landsringsskatten sänks med 1:20 kronor. Vilket i sin tur innebär att en heltidsarbetande normalinkomsttagare i Västra Götaland får 2 700 kronor mer kvar i plånboken varje år.

I arbetet med att ta bättre vara på skattebetalarnas pengar skulle Västra Götalandsregionen även kunna hämta inspiration från de andra storstadsregionerna. Region Skåne har betydligt lägre kostnader i primärvården än Västra Götalandsregionen, medan Stockholms läns landstings kostnader i specialistvården är lägre.

Men inspirationskällorna finns också inom den egna organisationen. Västra Götalandsregionens egna undersökningar visar nämligen på stora skillnader mellan hur vårdcentralerna i regionen utnyttjar sina resurser.

- Det går att effektivisera verksamheten utan att kvaliteten sänks. Genom att inspireras av de landsting som levererar en utmärkt vård till en relativt låg kostnad kan Västra Götalandsregionen nå långt, säger Robert Gidehag.

Hela rapporten "Västra Götalandsregionen - en krona sänkt skatt?" kan hämtas via http://www.skattebetalarna.se/landstingsgranskning

Bild av Robert Gidehag kan hämtas från http://www.skattebetalarna.se/robertgidehag

För mer information kontakta:

 Antina-Maria Hessel, presschef, 0733 - 144268

___________________________________________________________________________

Skattebetalarnas Förening är en ideell, partipolitiskt obunden organisation med hundratusen medlemmar. Vi verkar för god hushållning med skattemedel, låga och synliga skatter samt ökad rättsäkerhet för skattskyldiga. Mer information om Skattebetalarnas Förening hittas på www.skattebetalarna.se.


Om Skattebetalarna

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel. Vi granskar makten, byråkratin och utreder hur stat, kommuner och landsting kan bli effektivare. Vi kämpar för ökad rättssäkerhet för skattskyldiga.


Kontaktpersoner

Christian Ekström
Vd
Christian Ekström
Malin Gustafsson
Marknadschef
Malin Gustafsson
Pia Kinhult
Ordförande i Skattebetalarna
Pia Kinhult