2008-10-01 10:00Pressmeddelande

Granskning av Region Skåne visar: Skattesänkning på 3 000 kronor om året möjlig

Skattebetalarnas Förening har gjort en granskning av Region Skånes kostnader. Den rapport som presenterades under tisdagen visar att landstingsskatten kan sänkas med 1:32 kronor. För en normalinkomsttagare innebär det ungefär 3 000 kronor mer i plånboken varje år. Detta utan att kvaliteten på vården blir lidande.

- Vi vill slå hål på myten om att landstingsskatten inte går att sänka. Det som avgör är den politiska viljan att pröva nya lösningar och att prioritera kärnverksamheten, säger Robert Gidehag, vd för Skattebetalarnas Förening.

Under 2007 och 2008 besöker Skattebetalarnas Förening samtliga svenska landsting och regioner och berättar vilken potential det finns för att använda skattepengar effektivare och sänka skatterna. Nu har turen kommit till Region Skåne. Kostnaderna har utvärderats med hjälp av statistik från bland annat Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting.

Region Skåne har redan idag landets lägsta kostnader i primärvården. Däremot skulle man kunna inspireras av närliggande landsting som Halland och Kalmar som båda har lägre kostnader i specialistvården. Kalmar som har landets lägsta kostnader i specialistvården har en kostnad per vårdinsats som ligger 5 500 kronor under Region Skånes. Det innebär ett effektiviseringsutrymme på över 1,6 miljarder kronor om Region Skåne kunde sänka sina kostnader till samma nivå som i Kalmar.

Tillsammans med en renodling av kärnverksamheterna innebär besparingspotentialen att landstingsskatten sänks med 1:32 kronor. Vilket i sin tur innebär att en heltidsarbetande normalinkomsttagare i Skåne får 3 000 kronor mer kvar i plånboken varje år.

- Det går att effektivisera verksamheten utan att kvaliteten sänks. Genom att inspireras av de landsting som levererar en utmärkt vård till en relativt låg kostnad kan Region Skåne nå långt, säger Robert Gidehag.

Hela rapporten "Region Skåne - en krona sänkt skatt?" kan hämtas via http://www.skattebetalarna.se/landstingsgranskning

Bild av Robert Gidehag kan hämtas från http://www.skattebetalarna.se/robertgidehag

För mer information kontakta: Antina-Maria Hessel, presschef, 0733 - 144268.

____________________________________________________________________________

Skattebetalarnas Förening är en ideell, partipolitiskt obunden organisation med hundratusen medlemmar. Vi verkar för god hushållning med skattemedel, låga och synliga skatter samt ökad rättssäkerhet för skattskyldiga. Mer information om Skattebetalarnas Förening hittas på www.skattebetalarna.se.


Om Skattebetalarna

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel. Vi granskar makten, byråkratin och utreder hur stat, kommuner och landsting kan bli effektivare. Vi kämpar för ökad rättssäkerhet för skattskyldiga.


Kontaktpersoner

Christian Ekström
Vd
Christian Ekström
Malin Gustafsson
Marknadschef
Malin Gustafsson
Pia Kinhult
Ordförande i Skattebetalarna
Pia Kinhult