2008-11-11 10:30Pressmeddelande

Granskning av Landstinget Sörmland visar: Skattehöjning behövs inte

Skattebetalarnas Förening har gjort en granskning av Landstinget Sörmlands kostnader. Den rapport som presenterades under tisdagen visar att det går att lösa de ekonomiska problemen utan skattehöjning. På sikt skulle istället landstingsskatten kunna sänkas. För en normalinkomsttagare innebär det, om potentialen utnyttjas fullt ut, ungefär 5 000 kronor mer i plånboken varje år. Detta utan att kvaliteten på vården blir lidande.

- Vi vill slå hål på myten om att landstingsskatten behöver höjas. Tvärtom finns på sikt potential för skattesänkning. Det som avgör är den politiska viljan att pröva nya lösningar och att prioritera kärnverksamheten, säger Torsten Svenonius, informationschef för Skattebetalarnas Förening.

Under 2007 och 2008 besöker Skattebetalarnas Förening samtliga svenska landsting och regioner och berättar vilken potential det finns för att använda skattepengar effektivare och sänka skatterna. Nu har turen kommit till Sörmland. Kostnaderna har utvärderats med hjälp av statistik från bland annat Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting.

Om Landstinget Sörmland lyckas sänka kostnaderna per insats inom specialistvården till samma nivå som i Kalmar kan man spara 490 miljoner kronor. Genom att sänka kostnaden för varje vårdkontakt inom primärvården till samma nivå som i Dalarna blir besparningen 215 miljoner. Tillsammans med en översyn av subventionsgraden i kollektivtrafiken samt en renodling av kärnverksamheterna innebär det en potential för utgiftsminskningar motsvarande en lägre landstingsskatt med över 2 kronor. Vilket i sin tur innebär att en heltidsarbetande normalinkomsttagare i Sörmland får 5 200 kronor mer kvar i plånboken varje år.

- Det går att effektivisera verksamheten utan att kvaliteten sänks. Genom att inspireras av de landsting som levererar en utmärkt vård till en relativt låg kostnad kan Landstinget Sörmland nå långt, säger Torsten Svenonius.

Skattebetalarnas Förening har också räknat på vad en sammanslagning av Landstinget Sörmland med grannlandstinget i Stockholm skulle kunna innebära. Stockholm har idag lägre kostnader än Sörmland i både specialistvården och primärvården. Om Landstinget Sörmland sänkte kostnaderna i hälso- och sjukvården till samma nivå som i Stockholms läns landsting skulle det möjliggöra en skattesänkning på 1:62 kronor eller 3 700 kronor per år.

Hela rapporten "Landstinget Sörmland - två kronor sänkt skatt?" kan hämtas via http://www.skattebetalarna.se/landstingsgranskning

Bild av Torsten Svenonius kan hämtas från http://www.skattebetalarna.se/torstensvenonius

För mer information kontakta: Antina-Maria Hessel, presschef, 0733 - 144268

____________________________________________________________________________

Skattebetalarnas Förening är en ideell, partipolitiskt obunden organisation med hundratusen medlemmar. Vi verkar för god hushållning med skattemedel, låga och synliga skatter samt ökad rättsäkerhet för skattskyldiga. Mer information om Skattebetalarnas Förening hittas på www.skattebetalarna.se.


Om Skattebetalarna

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel. Vi granskar makten, byråkratin och utreder hur stat, kommuner och landsting kan bli effektivare. Vi kämpar för ökad rättssäkerhet för skattskyldiga.


Kontaktpersoner

Christian Ekström
Vd
Christian Ekström
Malin Gustafsson
Marknadschef
Malin Gustafsson
Pia Kinhult
Ordförande i Skattebetalarna
Pia Kinhult