2008-10-09 10:30Pressmeddelande

Granskning av Landstinget i Uppsala län visar: Skattesänkning på 2 700 kronor om året möjlig

2008-10-09Skattebetalarnas Förening har gjort en granskning av Landstinget i Uppsala läns kostnader. Den rapport som presenterades under tisdagen visar att landstingsskatten kan sänkas med 1:20 kronor. För en normalinkomsttagare innebär det ungefär 2 700 kronor mer i plånboken varje år. Detta utan att kvaliteten på vården blir lidande.

- Vi vill slå på myten om att landstingsskatten inte går att sänka. Det som avgör är den politiska viljan att pröva nya lösningar och att prioritera kärnverksamheten, säger Robert Gidehag, vd för Skattebetalarnas Förening.

Under 2007 och 2008 besöker Skattebetalarnas Förening samtliga svenska landsting och regioner och berättar vilken potential det finns för att använda skattepengar effektivare och sänka skatterna. Nu har turen kommit till Uppsala. Kostnaderna har utvärderats med hjälp av statistik från bland annat Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting.

Om Landstinget i Uppsala län lyckas sänka kostnaderna per insats inom specialistvården till samma nivå som i Kalmar kan man spara 190 miljoner kronor. Genom att sänka kostnaden för varje vårdkontakt inom primärvården till samma nivå som i Skåne blir besparningen 280 miljoner. Tillsammans med en översyn av subventionsgraden i kollektivtrafiken samt en renodling av kärnverksamheterna innebär besparningspotentialen att landsringsskatten sänks med 1:20 kronor. Vilket i sin tur innebär att en heltidsarbetande normalinkomsttagare i Uppsala får 2 700 kronor mer kvar i plånboken varje år.

- Det går att effektivisera verksamheten utan att kvaliteten sänks. Genom att inspireras av de landsting som levererar en utmärkt vård till en relativt låg kostnad kan Landstinget i Uppsala län nå långt, säger Robert Gidehag.

Skattebetalarnas Förening har också räknat på vad en sammanslagning av Landstinget i Uppsala län med grannlandstingen i Stockholm och Västmanland skulle kunna innebära. Uppsala har idag lägre kostnader än både Stockholm och Västmanland i specialistvården och skulle kunna fungera som förebild vid en eventuell regionbildning. Däremot har både Stockholm och Västmanland lägre kostnader än Uppsala i primärvården. Om Landstinget i Uppsala län sänkte kostnaderna i primärvården till samma nivå som i Västmanland skulle det möjliggöra en skattesänkning på 54 öre eller 1 200 kronor per år.

Hela rapporten "Landstinget i Uppsala län - en krona sänkt skatt?" kan hämtas via http://www.skattebetalarna.se/landstingsgranskning

Bild av Robert Gidehag kan hämtas från http://www.skattebetalarna.se/robertgidehag

För mer information kontakta: Antina-Maria Hessel, presschef, 0733 - 144268

____________________________________________________________________________

Skattebetalarnas Förening är en ideell, partipolitiskt obunden organisation med hundratusen medlemmar. Vi verkar för god hushållning med skattemedel, låga och synliga skatter samt ökad rättsäkerhet för skattskyldiga. Mer information om Skattebetalarnas Förening hittas på www.skattebetalarna.se.


Om Skattebetalarna

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel. Vi granskar makten, byråkratin och utreder hur stat, kommuner och landsting kan bli effektivare. Vi kämpar för ökad rättssäkerhet för skattskyldiga.


Kontaktpersoner

Christian Ekström
Vd
Christian Ekström
Malin Gustafsson
Marknadschef
Malin Gustafsson
Pia Kinhult
Ordförande i Skattebetalarna
Pia Kinhult