2017-05-16 08:00Pressmeddelande

Gotland drabbas av höjd bensinskatt

I år drabbas nära vart tredje bilhushåll på Gotland av en skattehöjning på bensinen med minst 390 kronor. Sedan 2014 har skatten på årstanken för dessa hushåll ökat med minst 1 780 kronor.

Skattebetalarna har med hjälp av en specialbeställning från SCB tagit reda på hur regeringens bensinskattehöjningar påverkar landets hushåll. Den bild som framträder visar att hushållen på Gotland drabbas hårt av skattehöjningarna.

32 procent av alla bilhushåll på Gotland kör mer än 2 000 mil om året. Dessa hushåll har sammantaget betalat minst 3 620 kronor mer i skatt 2015-2017.

- Behöver du bilen i vardagen och åker långa sträckor så slår drivmedelsskatterna förfärligt hårt, och tyvärr urholkar detta ytterligare drivkrafterna till arbete. Det handlar om brutna vallöften, dålig insikt i människors vardag och ett redan överbeskattat trafikslag, säger Skattebetalarnas chefekonom Sofia Linder.

Vid årsskiftet 2017 höjdes skatten på bensin med ytterligare 24 öre litern och på diesel med 21 öre. Detta till följd av att regeringen från och med i år infört en ny automatisk årlig uppräkning av skatten på drivmedel som löper på utan att den behöver godkännas av riksdagen. Den medför att Sverige är på rask väg mot att få världens högsta bensinskatt.

- Sedan regeringen tillträdde hösten 2014 har bensinskatten höjts inte bara en, utan tre gånger. Sedan tillkommer även höjd fordonsskatt, kilometerskatt och det nya bonus-malus systemet som alla drabbar bilister. Det är en politik som får ytterst begränsade effekter på miljön men stora negativa privatekonomiska sådana, i synnerhet för dem som bor på landsbygden och för dem med låga inkomster, säger Sofia Linder.

Länen i landet rankade efter högst andel bilhushåll som kör mer än 2000 mil per år

Län Andel av hushåll med bil, över 2000 mil Antal bilhushåll som kör över 2000 mil
Jämtland 38% 16 684
Jönköping 38% 41 787
Värmland 37% 35 474
Halland 37% 37 888
Kronoberg 37% 23 161
Norrbotten 37% 31 926
Dalarna 37% 36 418
Uppsala 36% 36 007
Västernorrland 36% 29 852
Kalmar 36% 29 249
Västra Götaland 35% 164 762
Blekinge 34% 17 813
Gävleborg 34% 32 466
Södermanland 34% 30 174
Örebro 34% 31 131
Östergötland 34% 45 461
Västerbotten 34% 28 539
Västmanland 33% 28 063
Skåne 33% 123 714
Gotland 32% 6 458
Stockholm 27% 135 226
Riket 34% 962 253

Källa: Skattebetalarnas bearbetade specialbeställning från SCB där Fordonsregistret 2014 kopplats ihop med Hushållsregistret för att få fram hushållens körsträckor.

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel.


Om Skattebetalarna

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel. Vi granskar makten, byråkratin och utreder hur stat, kommuner och landsting kan bli effektivare. Vi kämpar för ökad rättssäkerhet för skattskyldiga.


Kontaktpersoner

Christian Ekström
Vd
Christian Ekström
Malin Gustafsson
Marknadschef
Malin Gustafsson
Pia Kinhult
Ordförande i Skattebetalarna
Pia Kinhult