2005-03-17 11:56Pressmeddelande

Göteborgs kommun granskad: Skattesänkning på 750 kronor i månaden möjlig

Skattebetalarnas förening har gjort en granskning av Göteborgs stads budget. Den rapport som presenteras under torsdagen för politiker och tjänstemän i staden visar att kommunalskatten skulle kunna sänkas med så mycket som 3 kronor och 50 öre. För en normalinkomsttagare innebär det 750 kronor mer i plånboken varje månad, utan att det som vi normalt förknippar med ”välfärden” behöver förändras.

– Med denna undersökning vill vi utmana föreställningen om att kommunalskatterna inte går att sänka. Det som avgör är den politiska viljan att pröva nya lösningar och prioritera bland kommunens verksamheter, säger Robert Gidehag VD för Skattebetalarnas förening.

Skattebetalarnas förening har låtit en särskild utredare gå igenom utgifterna i de kommunala verksamheterna i Göteborg och jämfört dessa med andra storstäders för att identifiera möjliga effektiviseringar. Utredaren har också undersökt hur mycket pengar som skulle kunna sparas om de verksamheter som inte är obligatoriska enligt kommunallagen och som normalt inte förknippas med välfärden finansierades av brukarna istället för via skattesedeln. Undersökningen baseras på uppgifter från bland annat Statistiska Centralbyrån och Kommunförbundet. Den visar att Göteborgs stad genom dessa åtgärder skulle kunna sänka skatten med 3 kronor och 50 öre.

– Det går att effektivisera utan att kvaliteten sänks. När vi jämför till exempel personaltäthet och resultat i skolan med kostnaderna är det svårt att hitta några samband. Många kostnadsmedvetna kommuner har nöjda vårdtagare och goda skolresultat. Detta är en fråga om ledarskap, konstaterar Robert Gidehag.

Exempel på effektiviseringar
Göteborg har redan en effektiv kommunal verksamhet på flera områden. I gymnasieskolan är man exempelvis redan bland de kommuner i landet som har lägst kostnader per elev, utan att kvaliteten blir lidande. Men inom andra områden har Göteborg onödigt höga kostnader. Om staden exempelvis sänkte sin kostnad per brukare i äldreomsorgen (ordinärt boende) till samma nivå som Stockholm skulle man spara sammanlagt över 460 miljoner kronor. Vidare skulle kostnaderna för handikappomsorgen i ordinärt boende kunna minskas med två tredjedelar, sammanlagt 180 miljoner kronor, om man i Göteborg hade kostnader som motsvarade dem i Stockholm.

Bristande kännedom bland stadens politiker
Skattebetalarnas förening har mot bakgrund av utredningen också intervjuat kommunpolitiker i Göteborg för att undersöka deras kunskaper om kostnadsläget. Bland annat visar det sig att bara en av 33 intervjuade fullmäktigeledamöter är medvetna om hur mycket dyrare äldreomsorgen i staden är jämfört med Stockholm.


Möjliga skattesänkningar i andra kommuner i Göteborgsregionen
Avsevärda skattesänkningar är möjliga även i närliggande kommuner i Göteborgsregionen. Totalt kan skatterna för de olika kommunerna sänkas med mellan 2,14 till 3,51 kronor. Alltså även här upp till motsvarande 750 kronor i månaden för en normalinkomsttagare. Den möjliga skattesänkningen i respektive kommun ser ut enligt följande:

Ale - 2,54 kronor
Härryda - 2,93 kronor
Kungsbacka, - 2,14 kronor
Kungälv - 3,51 kronor
Lerum - 2,59 kronor
Mölndal - 2,96 kronor
Partille - 2,51 kronor
Öckerö - 3,47 kronor.

Hela rapporten ”Göteborgs stad – 3,50 kronor lägre skatt är möjligt” kan hämtas via
http://www.skattebetalarna.se/Main.aspx?ObjectID=8921

Bild av Robert Gidehag kan hämtas från http://www.skattebetalarna.se/Main.aspx?ObjectID=4204


För mer information kontakta:
Torsten Svenonius, informationschef
070-29 28 204


Skattebetalarnas förening är en ideell organisation, med över hundratusen medlemmar, som verkar för bättre valuta för skattepengarna och sänkt skattetryck. Mer information om Skattebetalarnas förening hittas enklast på vår hemsida www.skattebetalarna.se


Om Skattebetalarna

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel. Vi granskar makten, byråkratin och utreder hur stat, kommuner och landsting kan bli effektivare. Vi kämpar för ökad rättssäkerhet för skattskyldiga.


Kontaktpersoner

Christian Ekström
Vd
Christian Ekström
Malin Gustafsson
Marknadschef
Malin Gustafsson
Pia Kinhult
Ordförande i Skattebetalarna
Pia Kinhult