2018-04-18 08:00Pressmeddelande

Göteborg -berättelsen om staden som blev en räknesnurra

null

Idag presenterades granskningen av slöseriet med skattepengar i Göteborgs stad som Skattebetalarnas Förening beställt av författaren och docenten i ekonomisk historia Jan Jörnmark.

Ambitionen med granskningen har varit att se längre än enstaka exempel på slarv, inkompetens och korruption för att istället undersöka vilka strukturer som gjort att Göteborg utvecklats till en kommun med eskalerande kostnader, hög kommunalskatt och som är landets näst största nettomottagare i skatteutjämningssystemet.

 – Den gedigna granskning som Jan Jörnmark gjort av Göteborg ger en dyster bild. Med start i början av 1990-talet har staden genom en rad olyckliga beslut hamnat i en ond spiral som skapat destruktiva strukturer och därigenom stora problem, säger Christian Ekström, vd på Skattebetalarna.

 Några av de exempel på strukturella problem som präglar Göteborg som tas upp i rapporten är:

  • En stadsplanering som skapat en geografiskt utsträckt stad med låg grad av förtätning, vilket gjort staden beroende av omfattande trafiklösningar.
  • En utträngning av höginkomsttagare vilket dränerat kommunens skattekraft och kraftigt bidragit till dagens situation där Göteborg idag är näst största mottagare i det kommunala skatteutjämningssystemet.
  • Bildandet av Västra Götalandsregionen och skapandet av de regionala utvecklingsfonderna som innebär att Göteborg, för att kompensera för bristande resurser, bygger en omfattande och komplex struktur av kommunala bolag.

— Vi hoppas att rapporten bidrar till att skapa en insikt i Göteborgspolitiken, men också att politiker och tjänstemän i andra städer kan lära av de strategiska misstag som begåtts och kanske upptäcka liknande tecken i den egna verksamheten innan det är för sent, säger Christian Ekström.

Granskningen av Göteborg har finansierats av Skattebetalarnas Förening och frivilliga donationer från medlemmar och engagerad allmänhet.

För ytterligare information kontakta:

Christian Ekström, vd, Skattebetalarna, 0709-71 66 66

Jan Jörnmark, författare, 0732-51 84 10

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel.


Om Skattebetalarna

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel. Vi granskar makten, byråkratin och utreder hur stat, kommuner och landsting kan bli effektivare. Vi kämpar för ökad rättssäkerhet för skattskyldiga.


Kontaktpersoner

Christian Ekström
Vd
Christian Ekström
Malin Gustafsson
Marknadschef
Malin Gustafsson
Pia Kinhult
Ordförande i Skattebetalarna
Pia Kinhult