2008-03-28 09:17Pressmeddelande

Glädjande insikt om flyttskatten

I en debattartikel i Dagens Nyheter föreslår finansutskottets ordförande Stefan Attefall (kd) att den införda räntebeläggningen på uppskov med skatten vid fastighetsförsäljningar avskaffas. Skattebetalarnas Förening välkomnar detta förslag.– Det är utmärkt att ledande politiker äntligen vaknar vad gäller ”flyttskatten”, säger Robert Gidehag, vd i Skattebetalarnas Förening. Bäst hade givetvis varit om man lyssnat till våra varningar under hösten och aldrig genomfört förslaget. Det är dock aldrig för sent för syndaren att omvända sig.Den införda räntebeläggningen på 0,5 procent av uppskovsbeloppet leder till en ”flyttskatteffekt”, det vill säga den som byter boende får en högre skattebelastning än den som bor kvar, allt annat lika. Detta yttrar sig på flera olika sätt:· Många – framför allt bostadsrättsinnehavare i storstäderna – kommer att få högre skatt än vad de haft om inga förändringar gjorts efter valet 2006.

· De som har uppskov sedan tidigare ser detta som en retroaktiv pålaga, som radikalt förändrar deras boendekalkyl utan att de har någon möjlighet att påverka situationen.

· De som gör en kalkyl inför flytt kan lätt se hur deras utgifter för boendet stiger även om de köper för exakt samma summa som de säljer.

· Grannar kommer att upptäcka att deras skattebelastning – trots likvärdigt boende – varierar väldeliga beroende på tidigare händelser.

Mot den bakgrunden har Skattebetalarnas Förening vid flera tillfällen påpekat det olämpliga i att räntebelägga uppskoven och pekat på alternativa finansieringsmöjligheter.– Givetvis finns ett värde i budgetdisciplin, Men de i relation till hela statsbudgeten små belopp det handlar om måste vara möjliga att få fram genom utgiftsminskningar, säger Robert Gidehag. Skattebetalarnas Förening har pekat på ett antal möjliga besparingar och det finns givetvis fler. Förhoppningsvis kommer nu detta felsteg att rättas till under årets budgetprocess så att flyttskatten aldrig blir verklighet utan går till historien som en parantetisk händelse i samband med fastighetsskattens avskaffande.Bild av Robert Gidehag kan hämtas från http://www.skattebetalarna.se/robertgidehagFör mer information kontakta:

Antina-Maria Hessel, presschef, 0733-144 268Skattebetalarnas Förening är en ideell organisation, med hundratusen medlemmar, som verkar för bättre valuta för skattepengarna, sänkt skattetryck och ökad rättssäkerhet på skatteområdet.

Mer information om Skattebetalarnas Förening hittas enklast på vår hemsida www.skattebetalarna.se.


Om Skattebetalarna

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel. Vi granskar makten, byråkratin och utreder hur stat, kommuner och landsting kan bli effektivare. Vi kämpar för ökad rättssäkerhet för skattskyldiga.


Kontaktpersoner

Christian Ekström
Vd
Christian Ekström
Malin Gustafsson
Marknadschef
Malin Gustafsson
Pia Kinhult
Ordförande i Skattebetalarna
Pia Kinhult