2005-11-30 13:16Pressmeddelande

Gävle kommun granskad: Skattesänkning på 675 kronor i månaden möjlig


Skattebetalarnas förening har gjort en granskning av Gävle kommuns budget. Den rapport som presenteras under onsdagen visar att kommunalskatten skulle kunna sänkas med tre kronor. För en normalinkomsttagare innebär det 675 kronor mer i plånboken varje månad, utan att det som vi normalt förknippar med ”välfärden” behöver förändras.– Med denna undersökning vill vi utmana föreställningen om att kommunalskatterna inte går att sänka. Det som avgör är den politiska viljan att pröva nya lösningar och prioritera bland kommunens verksamheter, säger Robert Gidehag, vd på Skattebetalarnas förening.

Skattebetalarnas förening har låtit en särskild utredare gå igenom utgifterna i de kommunala verksamheterna i Gävle. Undersökningen baseras på uppgifter från bland annat Statistiska centralbyrån och Kommunförbundet.

Skulle Gävle kunna sänka kostnaderna för skolan och omsorgen till genomsnittet i jämförbara kommuner skulle kommunen spara drygt 31 miljoner kronor. Det motsvarar en skattesänkning för en heltidsarbetande normalinkomsttagare med 652 kronor per år. Genom att matcha ”15:e bästa” kommun i Sverige skulle Gävle kommun kunna sänka skatten med 2 kronor och 64 öre, motsvarande en skattesänkning på 7 225 kronor per år. Därutöver finns en potential för en skattesänkning på ytterligare 1 krona och 20 öre inom de delar av kommunens åtaganden som inte är lagstadgade. Totalt bör en sänkning av kommunalskatten i Gävle med 3 kronor – det vill säga 8 100 kronor per år eller 675 kronor i månaden – vara möjlig.

– Det går att effektivisera utan att kvaliteten sänks. När vi jämför till exempel personaltäthet och resultat i skolan med kostnaderna är det svårt att hitta några samband. Många kostnadsmedvetna kommuner har nöjda brukare och goda skolresultat. Detta är en fråga om ledarskap, konstaterar Robert Gidehag.

Hela rapporten ”Gävle kommun – tre kronor lägre skatt är möjligt” kan hämtas via http://www.skattebetalarna.se/Main.aspx?ObjectID=10748

Bild av Robert Gidehag kan hämtas från http://www.skattebetalarna.se/Main.aspx?ObjectID=4204

För mer information kontakta:
Christian Ekström, presschef
0709-71 66 66

Skattebetalarnas förening är en ideell organisation, med över hundratusen medlemmar, som verkar för bättre valuta för skattepengarna och sänkt skattetryck. Mer information om Skattebetalarnas förening hittas enklast på vår hemsida www.skattebetalarna.se.Om Skattebetalarna

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel. Vi granskar makten, byråkratin och utreder hur stat, kommuner och landsting kan bli effektivare. Vi kämpar för ökad rättssäkerhet för skattskyldiga.


Kontaktpersoner

Christian Ekström
Vd
Christian Ekström
Malin Gustafsson
Marknadschef
Malin Gustafsson
Pia Kinhult
Ordförande i Skattebetalarna
Pia Kinhult