2015-07-03 11:32Pressmeddelande

​Gagnef drabbas mest av höjd bensinskatt

Nära 4 av 10 bilhushåll i Dalarna får under de kommande tre åren en total skattehöjning på bensin med över 5 500 kronor. Länet tillhör de hårdast drabbade och mest slår höjningen mot Gagnef följt av Säter och Älvdalen. Totalt handlar det om nära en miljon hushåll i riket. Det framgår av en ny undersökning från Skattebetalarna utifrån siffror från SCB.

Skattebetalarna har med hjälp av en omfattande specialbeställning från SCB kartlagt hur regeringens förslag om höjd bensinskatt påverkar landets hushåll. Resultatet ger en annan bild än den som regeringen har velat framhålla.

Skattehöjningen är framför allt en följd av att regeringens förslag innebär att bensinskatten höjs varje år och inte enbart med 55 öre inkl. moms under 2016. Detta då skatteuttaget enligt förslaget årligen ska räknas upp med konsumentprisindex (KPI) + 2 procentenheter.

–För många är bilen helt nödvändig för att få vardagslivet att fungera. Höjningen av bensinskatten drabbar framför allt hushåll med låga inkomster, där effekten blir mycket kännbar, säger Joacim Olsson, VD på Skattebetalarna.

Nära 4 av 10 hushåll (36 400) med bil i länet får en höjd bensinskatt, inkl. moms, med minst 5 500 kronor under de kommande tre åren. 2016 handlar det om en höjning med 1 300 kronor jämfört med i år.

Antal hushåll i länet, och kommunerna, som får en total bensinskattehöjning på minst 5 500 kr 2016-2018

Körsträcka Antal hushåll Lägsta höjning 2016 Lägsta höjning 2017 Lägsta höjning 2018 Total lägsta skattehöjning 2016-2018 Andel bilägande hushåll som påverkas
Över 2000 mil 36 418 1 300 kr 1 800 kr 2 400 kr 5 500 kr 37 %
Över 2500 mil 24 568 1 600 kr 2 300 kr 3 000 kr 6 900 kr 25 %
Över 3000 mil 16 871 1 900 kr 2 700 kr 3 550 kr 8 150 kr 17 %

Kommun Antal hushåll som kör över 2000 mil Andel av hushåll med bil, över 2000 mil
Gagnef 1 748 47%
Säter 1 847 45%
Älvdalen 1 132 45%
Malung-Sälen 1 622 44%
Vansbro 1 088 43%
Leksand 2 247 40%
Rättvik 1 593 40%
Smedjebacken 1 578 39%
Hedemora 2 129 39%
Orsa 919 37%
Mora 2 659 36%
Falun 6 783 36%
Avesta 2 782 34%
Ludvika 3 057 33%
Borlänge 5 234 32%
Dalarnas län 36 418 37%

Anm. Beräkningarna inkluderar moms och baseras på antagandet om en förbrukning om 0,85 liter per mil.På Skattebetalarnas uppdrag har SCB kopplat ihop Fordonsregistret 2014 över personbilarnas körsträckor med Hushållsregistret 2014.

Bilagor

Högre skatt på bensin slår hårt över hela landet (analys)

Resultatet nedbrutet efter hushållens körsträckor på läns- och kommunnivå.

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsbaserad organisation. Vi samlar alla som vill ha bättre välfärd och lägre skatter.


Om Skattebetalarna

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel. Vi granskar makten, byråkratin och utreder hur stat, kommuner och landsting kan bli effektivare. Vi kämpar för ökad rättssäkerhet för skattskyldiga.


Kontaktpersoner

Christian Ekström
Vd
Christian Ekström
Malin Gustafsson
Marknadschef
Malin Gustafsson
Pia Kinhult
Ordförande i Skattebetalarna
Pia Kinhult