2010-04-20 15:24Pressmeddelande

Framgång för Skattebetalarnas Förening i förvaltningsrätten: Uppskovsräntan strider mot grundlagen

En ny och uppseendeväckande ny dom från förvaltningsrätten i Stockholm kommer med både goda och dåliga nyheter för dem som måste betala uppskovsränta för försäljningar av fastigheter.

En av Skattebetalarnas Förenings medlemmar har med föreningens hjälp överklagat uttaget av uppskovsränta på uppskovsbelopp som kommer från en fastighetsförsäljning som skett innan 1 januari 2008.

– Skattebetalarnas Förening anser att reglerna om uppskovsränta strider mot förbudet i regeringsformen mot att tillämpa en bestämmelse på en företeelse som inträffade innan bestämmelsen trädde i kraft. Uppskovsräntan är en skatt som tillämpas även på fastighetsförsäljningar som inträffade innan det att lagen stiftades, säger Marianne Bergström, skattejurist på Skattebetalarnas Förening.

Förvaltningsrätten i Stockholm meddelar nu att den håller med Skattebetalarnas Förening i sak. Rätten anser att reglerna strider mot regeringsformen. Så här skriver rätten i sin dom:

”Av det anförda följer att en tillämpning av reglerna om schablonintäkt i 47 kap. 11 b § IL på uppskovsbelopp som har sin grund i bostadsförsäljningar som skett före den 1 januari 2008 , enligt förvaltningsrättens mening strider mot förbudet i RF mot retroaktiv skattelagstiftning eftersom den omständighet som utlöser skattskyldigheten infaller i tiden före de nya reglernas ikraftträdande.”

Samtidigt har lagrådet å andra sidan tidigare uttalat att reglerna inte strider mot retroaktivitetsförbudet. Därför anser domstolen att det inte är helt uppenbart att reglerna strider mot grundlagen. Reglerna måste därför tillämpas trots att domstolen anser att de strider mot regeringsformen.

– Skattebetalarnas Förening anser att det är dåligt att reglerna även i fortsättningen kommer att tillämpas. Men att en förvaltningsrätt nu gett oss rätt i sak om att reglerna strider mot grundlagen är något av en juridisk sensation och kommer att vara mycket värdefullt när kammarrätt och regeringsrätt prövar fallen i framtiden, säger Marianne Bergström.

Förvaltningsrättens ställningstagande kommer naturligtvis också att hjälpa oss när vi arbetar vidare för att få reglerna ändrade. 

För mer information, kontakta skattejurist Marianne Bergström, som drivit målet i förvaltningsrätten, på telefon 08-613 17 14 eller marianne.bergstrom@skattebetalarna.se

 Bild på Marianne Bergström kan hämtas på www.skattebetalarna.se/press/pressbilder.

______________________________________________________________________________

Skattebetalarnas Förening är en ideell och partipolitiskt obunden organisation med hundratusen medlemmar. Vi verkar för god hushållning med skattemedel, låga och synliga skatter samt ökad rättsäkerhet för skattskyldiga. Mer information finns på www.skattebetalarna.se


Om Skattebetalarna

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel. Vi granskar makten, byråkratin och utreder hur stat, kommuner och landsting kan bli effektivare. Vi kämpar för ökad rättssäkerhet för skattskyldiga.


Kontaktpersoner

Christian Ekström
Vd
Christian Ekström
Malin Gustafsson
Marknadschef
Malin Gustafsson
Pia Kinhult
Ordförande i Skattebetalarna
Pia Kinhult