2009-03-19 11:43Pressmeddelande

Första rapporten från Besparingskommissionen: Statens granskare under luppen

null

Under ett välbesökt seminarium, som Skattebetalarnas Förening under onsdagen höll i Stockholm, debatterades granskningen av den offentliga sektorn från ett skattebetalar-perspektiv. Samtidigt presenterades rapporten "Statens granskare under luppen". Rapporten handlar om vilka som granskar, vad som granskas och vad som inte granskas.

- En systematisk kostnadsjakt saknas. Här finns ett tomrum som måste fyllas. Riksrevisionen måste ta sitt ansvar, för det går inte att överlåta all granskning på massmedia, sa rapportens huvudförfattare Staffan Ivarsson, som också är Skattebetalarnas nytillsatte besparingskommissionär.

Staffan Ivarsson betonade att det finns en stor besparingspotential i de statliga myndigheterna. Om exempelvis personalkostnaderna kan minskas med 10 procent, innebär det en besparing för skattebetalarna på över 20 miljarder kronor om året.

- Det förekommer dubbelarbete, då flera myndigheter utför liknande uppgifter. Dessutom går det att lägga ned onödiga myndigheter, sa Staffan Ivarsson.

Åke Dahlberg, tidigare kanslichef på Riksdagen revisorers kansli, uttalade kritik mot Riksrevisionen, som han menar inte fungerar som det var tänkt när den drogs i gång 2003.

- Att granska granskarna är viktigt, och det är bra att Skattebetalarnas Förening nu tagit initiativet, sa Åke Dahlberg.

Henrik von Sydow, moderat ledamot i justitieutskottet, instämde delvis i kritiken och tillade att Riskrevisionens rapporter många gånger direkt hamnar i riksdagens källare.

- Det handlar om att uppföljning och utvärdering bör förstärkas i de olika riksdagsutskotten. Det vill säga att man följer upp vad politikerna fattade beslut om och om målet har nåtts.

Robert Gidehag, vd för Skattebetalarnas Förening, betonade vikten av att staten granskas hårdare än vad som sker i dag.

- Media fokuserar på det som är medialt, men det är minst lika viktigt att någon, till exempel Riksrevisionen, tar ett helhetsgrepp och försöker hitta de verkligt stora besparingspotentialerna, sa Robert Gidehag.

För ytterligare information kontakta Staffan Ivarsson,
070-374 80 77.

Rapporten finns på http://www.skattebetalarna.se/Templates/File1.aspx?PageID=b03c0512-70cf-410e-9f7c-40e64557a941

___________________________________________________________________________

Skattebetalarnas Förening är en ideell och partipolitiskt obunden organisation med hundratusen medlemmar. Vi verkar för god hushållning med skattemedel, låga och synliga skatter samt ökad rättsäkerhet för skattskyldiga. Mer information om Skattebetalarnas Förening finns på www.skattebetalarna.se


Om Skattebetalarna

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel. Vi granskar makten, byråkratin och utreder hur stat, kommuner och landsting kan bli effektivare. Vi kämpar för ökad rättssäkerhet för skattskyldiga.


Kontaktpersoner

Christian Ekström
Vd
Christian Ekström
Malin Gustafsson
Marknadschef
Malin Gustafsson
Pia Kinhult
Ordförande i Skattebetalarna
Pia Kinhult