2004-08-09 11:36Pressmeddelande

Först den 9 augusti är skatten betald

En vanlig löntagare måste betala drygt 60 procent i skatt på sin inkomst. Omräknat över året innebär det att alla dagar fram till och med den 8 augusti har gått i skatt. Från och med den 9 augusti fram till årsskiftet arbetar man för sig själv och inte åt Bosse Ringholm. Måndagen den 9 augusti infaller alltså den s.k. skattefridagen.

Skattebetalarnas förening har beräknat skattefridagen sedan början av 1970-talet och vid en jämförelse över tiden är det tydligt att skatterna för vanliga löntagare har stigit. År 2003 inföll skattefridagen den 8 augusti; i år har den flyttats fram till följd av de kraftiga skattehöjningarna i kommuner och landsting i större delen av landet. Även de höjda energiskatterna har bidragit.

- Skattefridagen illustrerar på ett bra sätt det orimliga i att betala mer än hälften av sin inkomst i skatt, säger Skattebetalarnas VD Robert Gidehag. Sverige måste bli ett land där var och en känner att det lönar sig att arbeta. Bara genom arbete kan vi skapa ekonomiskt välstånd och finansiera såväl enskilda som gemensamma behov. Ett bra mål på vägen är att få skattefridagen att infalla på rätt sida om halvårsskiftet.

Faktablad om skattefridagen finns på http://www.skattebetalarna.se/Main.aspx?ObjectID=6388

För mer information ring Torsten Svenonius 070 - 29 28 204


Om Skattebetalarna

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel. Vi granskar makten, byråkratin och utreder hur stat, kommuner och landsting kan bli effektivare. Vi kämpar för ökad rättssäkerhet för skattskyldiga.


Kontaktpersoner

Christian Ekström
Vd
Christian Ekström
Malin Gustafsson
Marknadschef
Malin Gustafsson
Pia Kinhult
Ordförande i Skattebetalarna
Pia Kinhult