2003-09-18 16:35Pressmeddelande

Förmögenhetsskatten - tillväxtens fiende nr. 1

Förmögenhetsskatten är en förlustskatt

Statsministern vill prioritera tillväxten och vill därför sänka förmögenhetsskatten. Vänsterpartiet instämmer i att det krävs tillväxtbefrämjande åtgärder, men motsätter sig sänkt förmögenhetsskatt utom för bostäder. Nu får Göran Persson stöd från Skattebetalarnas förening, som menar att förmögenhetsskatten är en av de mest skadliga skatterna eftersom den driver pengar ur landet.

- Våra beräkningar visar att tillgångar som idag torde motsvara 600 miljarder svenska kronor, alltså en fjärdedel av BNP, har förts ut ur Sverige sedan 1990-talets början. Denna analys bygger på siffror från Riksbanken. Det säger Skattebetalarnas utredningschef Danne Nordling i en kommentar till vänsterpartiets utspel.

- Det är pengar som skulle kunna ha använts till att investera och skapa jobb i Sverige. Då skulle vi alla ha blivit rikare, menar Nordling.

- Varje år försvinner 40 miljarder i oregistrerat kapital ut ur Sverige. För att det här skall upphöra måste förmögenhetsskatten slopas. Då ökar också tillväxten och vi får chansen att åter avancera i "välståndsligan".

- Om pengarna dessutom skulle kapitalbeskattas i Sverige så skulle intäkterna bli flera gånger större än de 5 miljarder som förmögenhetsskatten inbringar. Förmögenhetsskatten är därmed inte bara en förlustaffär för Sverige utan också för statskassan, avslutar Nordling.

I december 2002 presenterade Skattebetalarnas förening rapporten Kapitalflykten och förmögenhetsskatten, som innehåller beräkningar av det oregistrerade utförda kapitalet och uteblivna kapitalskatteintäkter. Rapporten är skriven av Johan Gull, student vid Handelshögskolan i Stockholm.

Henrik Olsson, Nationalekonom
08-613 17 24

Danne Nordling, Utredningschef
08-613 17 25


Om Skattebetalarna

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel. Vi granskar makten, byråkratin och utreder hur stat, kommuner och landsting kan bli effektivare. Vi kämpar för ökad rättssäkerhet för skattskyldiga.


Kontaktpersoner

Christian Ekström
Vd
Christian Ekström
Malin Gustafsson
Marknadschef
Malin Gustafsson
Pia Kinhult
Ordförande i Skattebetalarna
Pia Kinhult