2005-11-23 14:49Pressmeddelande

Folkpartiet och kristdemokraterna toppar Skattebetalarnas lista

Socialdemokraterna, vänstern och miljöpartiet får klart underkänt med -7. Moderaterna ligger sämst till bland de borgerliga partierna med 31. Centern får godkänt med 32 och Folkpartiet och Kristdemokraterna kommer på delad förstaplats med 42. Så ser Skattebetalarnas betyg ut för riksdagspartiernas budgetförslag.


Skattebetalarnas förening granskar regelbundet de politiska partierna ur ett skatteperspektiv. I samband med dagens debatt om statsbudgeten presenterar föreningen en Skattepolitisk bedömning där regeringens budgetproposition och oppositionens budgetmotioner betygsätts. Bäst betyg får folkpartiet och kristdemokraterna. Men det är inte mer än godkänt. Den delade förstaplatsen får partierna med 42 av 100 poäng.

– Folkpartiets och Kristdemokraternas motstånd mot värnskatten ger dem bra betyg i vår granskning. Folkpartiets markering mot smyghöjningen av statsskatten och kristdemokraternas förslag till reformering av fastighetsskatten bidrar också till partiernas högre betyg, säger Helena Olsson, chefekonom på Skattebetalarnas förening.

Moderaterna föreslår visserligen störst skattesänkningar, men eftersom partiet inte föreslår några förändringar av statsskatten eller värnskatten i sin motion blir poängen få. Centern lyckas bra främst på grund av att partiet för viktiga principiella resonemang om skatterna.

– Om centern kan gå från ord till handling och inte bara diskutera hur skatterna inskränker friheten för medborgarna kan partiet mycket väl komma att bli Sveriges skattesänkarparti nummer ett. Moderaterna är lite av motsatsen till centern. Visserligen förslås en del ordentliga skattesänkningar, men resonemangen är teknokratiska och utgår inte från individen utan staten, säger Helena Olsson.

Skattepolitisk bedömning av riksdagspartierna budget för 2006-2008

Se tabell på: http://www.skattebetalarna.se/Main.aspx?ObjectID=10686

Hela rapporten ”Skattepolitisk bedömning – hösten 2005” kan laddas ner via
http://www.skattebetalarna.se/Main.aspx?ObjectID=10685

Bild av Helena Olsson kan hämtas från http://www.skattebetalarna.se/Main.aspx?ObjectID=10281


För mer information kontakta:
Christian Ekström, presschef
0709-71 66 66

Skattebetalarnas förening är en ideell organisation, med över hundratusen medlemmar, som verkar för bättre valuta för skattepengarna och sänkt skattetryck. Mer information om Skattebetalarnas förening hittas enklast på vår hemsida www.skattebetalarna.se


Om Skattebetalarna

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel. Vi granskar makten, byråkratin och utreder hur stat, kommuner och landsting kan bli effektivare. Vi kämpar för ökad rättssäkerhet för skattskyldiga.


Kontaktpersoner

Christian Ekström
Vd
Christian Ekström
Malin Gustafsson
Marknadschef
Malin Gustafsson
Pia Kinhult
Ordförande i Skattebetalarna
Pia Kinhult