2010-06-16 15:41Pressmeddelande

Fem kandidater till årets GNET-pris

Sparande inom offentlig sektor beskrivs ofta i negativa termer. För att ändra på detta har Skattebetalarnas Förening instiftat ett årligt GNET-pris som utdelas till den som på ett förtjänstfullt sätt hushållat med skattemedel. Efter att ha granskat inkomna nomineringar har följande fem kandidater valts ut:

Folktandvården i Uppsala län

Motivering: Folktandvården har på ett utmärkt sätt lyckats kombinera uppdraget att verka i konkurrens med fristående vårdgivare med uppgiften att hantera skattebetalarnas pengar kostnadseffektivt och hålla mycket god kvalitet.

Hemtjänsten Karlshamns kommun

Motivering: Ett smart resursfördelningssystem har lett till positiva resultat ur ett hållbarhets- och miljöperspektiv, säkrat kvaliteten för brukarna samt genererat lägre kostnader.

Intraprenad i äldreomsorgen, Eksjö kommun

Motivering: Bra sammansatta arbetsgrupper med flexibilitet och arbetsglädje gör att resurser och arbetsuppgifter kan omfördelas där behovet är som störst. Möjligheter ses i stället för hinder. På så sätt har verksamheten bra kvalitet och kontinuitet samt nöjda vårdtagare, anhöriga och personal.

Movement Medical AB, Halmstad

Motivering: Mer än fördubblad omsättning på tre år och med en bibehållen resultatutveckling. Är ett stort föredöme i sin personalpolitik och personalutveckling. Företagets verksamhet har en mycket stor utvecklingspotential.

Östersunds Städ och Hemservice

Motivering: Östersunds Städ och Hemservice arbetar med kundorienterad verksamhetsutveckling sedan 2005. Kvaliteten på utförda tjänster säkras genom dialog med kunder och värderingar och åtaganden kommuniceras genom upprättade kvalitetsdeklarationer.

 

Kriterierna

Vilken av kandidaterna som slutligen får GNET-priset meddelas onsdagen den 7 juli vid en prisceremoni i anslutning till politikerveckan i Visby. Priset delas ut i anslutning till Skattebetalarnas seminarium ”Pengarullningen i Almedalen”.

Kriterierna för GNET-priset är enkla. Priset ska gå till en person eller organisation som genom idogt gnetande minskat kostnaderna för skattebetalarna, lokalt eller nationellt, på ett sätt som kan fungera som föredöme för andra som förvaltar skattemedel.

 För mer information kontakta: Antina-Maria Hessel, presschef, 0733-144 268

____________________________________________________________________________ Skattebetalarnas Förening är en ideell, partipolitiskt obunden organisation med hundratusen medlemmar, som verkar för god hushållning med skattemedel, låga och synliga skatter samt ökad rättsäkerhet för skattskyldiga. Mer information hittas på www.skattebetalarna.se.


Om Skattebetalarna

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel. Vi granskar makten, byråkratin och utreder hur stat, kommuner och landsting kan bli effektivare. Vi kämpar för ökad rättssäkerhet för skattskyldiga.


Kontaktpersoner

Christian Ekström
Vd
Christian Ekström
Malin Gustafsson
Marknadschef
Malin Gustafsson
Pia Kinhult
Ordförande i Skattebetalarna
Pia Kinhult