2009-02-05 15:12Pressmeddelande

Fel att återinföra förmögenhets- och fastighetsskatt - bakvägen!

Professorn Sven-Olof Lodin presenterar på Svenska Dagbladets Brännpunkt den 4:e februari ett förslag till en ny schablonbeskattning av tillgångar som även ska omfatta fastigheter. Skattebetalarnas Förening är mycket kritiska till förslaget.

- Vad Lodin föreslår är i praktiken en ny förmögenhetsskatt för alla som äger någonting överhuvudtaget, säger Skattebetalarnas Förenings vd Robert Gidehag.

Förslaget, som i korthet går ut på att ersätta reavinstskatten med en löpande beskattning, innebär att alla som har större tillgångar än skulder måste betala, oavsett om de realiserar eventuella vinster eller inte.

- Tanken att beskatta påhittade inkomster är helt absurd, menar Robert Gidehag. Eventuell beskattning ska naturligtvis ske först i det skede individen får pengar i handen att betala skatt med.

Skattebetalarnas Förening välkomnar visserligen förenklingar i kapitalbeskattningen, men tycker då att en "portföljmodell" är att föredra där skatten tas ut först när tillgångarna realiseras.

- Kapitalskatten behöver helt klart förenklas, men idén med en schablonskatt är att gå åt fel håll. Förslaget är en orealistisk skrivbordsprodukt. De ansvariga bör tänka om ordentligt, avslutar Robert Gidehag.

Bild av Robert Gidehag kan hämtas från http://www.skattebetalarna.se/robertgidehag

För mer information kontakta: Torsten Svenonius, informationschef, 070- 29 28204

____________________________________________________________________________

Skattebetalarnas Förening är en ideell, partipolitiskt obunden organisation med hundratusen medlemmar, som verkar för god hushållning med skattemedel, låga och synliga skatter samt ökad rättsäkerhet för skattskyldiga. Mer information hittas på www.skattebetalarna.se.


Om Skattebetalarna

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel. Vi granskar makten, byråkratin och utreder hur stat, kommuner och landsting kan bli effektivare. Vi kämpar för ökad rättssäkerhet för skattskyldiga.


Kontaktpersoner

Christian Ekström
Vd
Christian Ekström
Malin Gustafsson
Marknadschef
Malin Gustafsson
Pia Kinhult
Ordförande i Skattebetalarna
Pia Kinhult