2005-09-06 14:00Pressmeddelande

Färre och effektivare myndigheter kan spara 22 miljarder

Relativt snabbt kan 11 miljarder kronor av skattebetalarnas pengar sparas genom färre och mer effektiva myndigheter. Det visar en rapport från Skattebetalarnas förening. På längre sikt är besparingspotentialen dubbelt så stor. En opinionsundersökning som föreningen låtit göra visar bland annat 9 av 10 svenskar inte tror att deras pengar används effektivt av myndigheterna.

Idag presenterar Skattebetalarnas förening Rapporten ”Färre och effektivare myndigheter – så kan skattepengar sparas”. Rapporten visar bland annat att 11,6 miljarder kan sparas i myndigheterna på kort sikt utan att välfärden berörs. I ett längre perspektiv kan ytterligare 10,1 miljarder sparas. Totalt listas 99 myndigheter som kan läggas ner. Därutöver beräknas resterande myndigheter kunna minska sina overheadkostnader med 25 procent.

– Vi har 250 statliga myndigheter i Sverige. Många av dessa kan läggas ner eller slås samman. De allra flesta kunde också spara stora pengar om de såg över sina kostnader. Det som krävs är en vilja att stenhårt motarbeta allt slöseri med skattebetalarnas pengar, säger Robert Gidehag, vd för Skattebetalarnas förening.

Hälften av de statliga myndigheternas kostnader är kringkostnader, som inte rör deras uppdrag. Höga lokalhyror och overheadkostnader gör att de cirka 250 myndigheterna årligen kostar skattebetalarna 125 miljarder kronor.

– Vår rapport visar att många myndigheter har liknande uppgifter. Exempelvis finns delar sex myndigheter ansvaret för grundskolan. Det är ett av många exempel på en svällande byråkrati, säger Henrik RS Olsson, utredare på Skattebetalarnas förening och författare till rapporten ”Färre och effektivare myndigheter”.

9 av 10 tror inte att deras skattepengar används effektivt
En opinionsundersökning av svenska folkets inställning till myndigheterna som Skattebetalarna låtit göra visar att en stor majoritet är skeptisk mot de ca. 250 myndigheter som finns. Resultaten av undersökningen är följande:

• Tre fjärdedelar av svenska folket tycker att det idag finns för många statliga myndigheter i Sverige.
• De statliga myndigheterna kostar skattebetalarna 125 miljarder kronor per år och på frågan om de tror att dessa pengar används på ett effektivt sätt svarar hela 87 procent av svenskarna nej.
• Tre av fyra svenskar tror att statliga myndigheter är mindre effektiva än privata företag.
• 76 procent av svenskarna säger sig vara positiv till iden om att införa ett tidsbegränsat förordnande för statliga myndigheter.

Bland de myndigheter som listas som möjliga att lägga ner återfinns bland andra Handelsflottans kultur- och fritidsråd, Statens kulturråd, Nordiska Afrikainstitutet och Folkhälsoinstitutet.

Bild av Robert Gidehag kan hämtas från http://www.skattebetalarna.se/Main.aspx?ObjectID=4204

Bild av Henrik RS Olsson kan hämtas från http://www.skattebetalarna.se/Main.aspx?ObjectID=9981

Rapporten "Färre och effektivare myndigheter – Så kan skattemedel sparas" kan hämtas via http://www.skattebetalarna.se/Main.aspx?ObjectID=9987

För mer information kontakta:
Christian Ekström, presschef, Skattebetalarnas förening, 0709-71 66 66, christian.ekstrom@skattebetalarna.se

Om undersökningen
Undersökningen är utförd av Handelns Utredningsinstitut (HUI) och CINT på uppdrag av Skattebetalarnas förening. Under perioden 30 augusti–2 september tillfrågades 1 164 personer via en webbenkät om sina uppfattningar beträffande svenska myndigheter.

Skattebetalarnas förening är en ideell organisation, med över hundratusen medlemmar, som verkar för bättre valuta för skattepengarna och sänkt skattetryck. Mer information om Skattebetalarnas förening hittas enklast på vår hemsida www.skattebetalarna.se.


Om Skattebetalarna

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel. Vi granskar makten, byråkratin och utreder hur stat, kommuner och landsting kan bli effektivare. Vi kämpar för ökad rättssäkerhet för skattskyldiga.


Kontaktpersoner

Christian Ekström
Vd
Christian Ekström
Malin Gustafsson
Marknadschef
Malin Gustafsson
Pia Kinhult
Ordförande i Skattebetalarna
Pia Kinhult