2008-10-02 15:30Pressmeddelande

Färdigskrivna motioner erbjuds hugade riksdagsledamöter

Skattebetalarnas Förening har plockat fram viktiga frågor som man anser att riksdagens ledamöter borde ta chansen att agera i under allmänna motionsperioden. För var och en av dem har en färdig motion tagits fram.

Motionerna behandlar ämnen som avskaffad värnskatt, upphävande av 3:12-reglerna, slopad flyttskatt och ändrade regler för beräkning av skatten vid fastighetsförsäljningar. Men också mer övergripande frågor som att utgiftstaket bör kompletteras med ett intäktstak, osynliga skatter bör göras synliga, myndigheters uppdrag tidsbegränsas och en genomgripande utredning för att öka rättssäkerheten på skatteområdet bör tillsättas. Dessutom föreslås lägre ränta vid sen betalning av skatt liksom ökade möjligheter till anstånd med skatteskulder.

  • - När vi belyser olika skatteproblem för politiker efterlyser de ofta konkreta förslag på lösningar konstaterar Robert Gidehag, vd för Skattebetalarnas Förening. Därför har vi gjort steget från tanke till handling så kort som möjligt och författat färdiga riksdagsmotioner. Finns viljan är det bara att ladda hem, skriva under och lämna in.

Samtliga motioner finns tillgängliga på www.skattebetalarna.se/motioner

För mer information kontakta: Torsten Svenonius, informationschef, 070- 29 28 204

____________________________________________________________________________

Skattebetalarnas Förening är en ideell, partipolitiskt obunden organisation med hundratusen medlemmar, som verkar för god hushållning med skattemedel, låga och synliga skatter samt ökad rättsäkerhet för skattskyldiga. Mer information hittas på www.skattebetalarna.se.


Om Skattebetalarna

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel. Vi granskar makten, byråkratin och utreder hur stat, kommuner och landsting kan bli effektivare. Vi kämpar för ökad rättssäkerhet för skattskyldiga.


Kontaktpersoner

Christian Ekström
Vd
Christian Ekström
Malin Gustafsson
Marknadschef
Malin Gustafsson
Pia Kinhult
Ordförande i Skattebetalarna
Pia Kinhult