2005-10-18 13:42Pressmeddelande

Falu kommun granskad: Skattesänkning på 900 kronor i månaden möjlig

Skattebetalarnas förening har gjort en granskning av Falu kommuns budget. Den rapport som presenteras under tisdagen visar att kommunalskatten skulle kunna sänkas med 4 kronor. För en normalinkomsttagare innebär det ungefär 900 kronor mer i plånboken varje månad, utan att det som vi normalt förknippar med ”välfärden” behöver förändras.

– Med denna undersökning vill vi utmana föreställningen om att kommunalskatterna inte går att sänka. Det som avgör är den politiska viljan att pröva nya lösningar och prioritera bland kommunens verksamheter, säger Helena Olsson, chefekonom på Skattebetalarnas förening.

Skattebetalarnas förening har låtit en särskild utredare gå igenom utgifterna i de kommunala verksamheterna i Falun. Undersökningen baseras på uppgifter från bland annat Statistiska centralbyrån och Kommunförbundet.

Skulle Falun kunna sänka kostnaderna för skolan och omsorgen till genomsnittet jämfört med övriga kommuner i gruppen ”större städer” skulle Falun spara 73 miljoner kronor. Det motsvarar en skattesänkning för en heltidsarbetande normalinkomsttagare med 2 599 kronor per år. Genom att matcha ”15:e bästa” kommun i Sverige skulle Falu kommun kunna sänka skatten med 3 och 52 öre, motsvarande en skattesänkning på 9 640 kronor per år. Om kommunen därutöver prioriterade sin verksamhet till enbart det som föreskrivs av kommunallagen skulle en skattesänkning på ytterligare nästan 1 krona vara möjlig. Sammanlagd innebär åtgärderna att en sänkning av kommunalskatten i Falun med 4 kronor – det vill säga 11 000 kronor per år eller 900 kronor i månaden – skulle vara möjlig.

– Det går att effektivisera utan att kvaliteten sänks. När vi jämför till exempel personaltäthet och resultat i skolan med kostnaderna är det svårt att hitta några samband. Många kostnadsmedvetna kommuner har nöjda brukare och goda skolresultat. Detta är en fråga om ledarskap, konstaterar Helena Olsson.

Hela rapporten ”Falu kommun – 4 kronor lägre skatt är möjligt” kan hämtas via http://www.skattebetalarna.se/Main.aspx?ObjectID=10279

Bild av Helena Olsson kan hämtas från http://www.skattebetalarna.se/Main.aspx?ObjectID=10281

För mer information kontakta:
Torsten Svenonius, informationschef
070-292 82 04

Skattebetalarnas förening är en ideell organisation, med över hundratusen medlemmar, som verkar för bättre valuta för skattepengarna och sänkt skattetryck. Mer information om Skattebetalarnas förening hittas enklast på vår hemsida www.skattebetalarna.se.


Om Skattebetalarna

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel. Vi granskar makten, byråkratin och utreder hur stat, kommuner och landsting kan bli effektivare. Vi kämpar för ökad rättssäkerhet för skattskyldiga.


Kontaktpersoner

Christian Ekström
Vd
Christian Ekström
Malin Gustafsson
Marknadschef
Malin Gustafsson
Pia Kinhult
Ordförande i Skattebetalarna
Pia Kinhult