2005-05-19 16:13Pressmeddelande

Falkenbergs kommun granskad: Skattesänkning på 600 kronor i månaden möjlig

Skattebetalarnas förening har gjort en granskning av Falkenbergs kommuns budget. Den rapport som presenteras under torsdagen visar att kommunalskatten skulle kunna sänkas med 2 kronor och 84 öre. För en normalinkomsttagare innebär det ungefär 600 kronor mer i plånboken varje månad, utan att det som vi normalt förknippar med ”välfärden” behöver förändras. Men redan idag är Falkenberg en effektivt skött kommun.

– Med denna undersökning vill vi utmana föreställningen om att kommunalskatterna inte går att sänka. Det som avgör är den politiska viljan att pröva nya lösningar och prioritera bland kommunens verksamheter, säger Robert Gidehag vd för Skattebetalarnas förening.

Skattebetalarnas förening har låtit en särskild utredare gå igenom utgifterna i de kommunala verksamheterna i Falkenberg. Undersökningen baseras på uppgifter från bland annat Statistiska centralbyrån och Kommunförbundet.

Falkenberg har redan idag lägre styckkostnader för skolan och omsorgen jämfört med genomsnittet för övriga kommuner i gruppen ”medelstora städer” och är därmed ett föredöme för många andra kommuner i fråga om effektivitet. Men skattesänkningar är inte omöjliga. Genom att matcha ”15:e bästa” kommun i Sverige skulle Falkenberg kunna sänka skatten med 2 och 84 öre, vilket motsvarar 7 314 kronor per år eller ungefär 600 kronor i månaden för en normalinkomsttagare.

– Det går att effektivisera utan att kvaliteten sänks. När vi jämför till exempel personaltäthet och resultat i skolan med kostnaderna är det svårt att hitta några samband. Många kostnadsmedvetna kommuner har nöjda brukare och goda skolresultat. Detta är en fråga om ledarskap, konstaterar Robert Gidehag.

Hela rapporten ”Falkenbergs kommun – Tre kronor lägre skatt är möjligt” kan hämtas via http://www.skattebetalarna.se/Main.aspx?ObjectID=9616

Bild av Robert Gidehag kan hämtas från http://www.skattebetalarna.se/Main.aspx?ObjectID=4204


För mer information kontakta:
Christian Ekström, presschef
0709-71 66 66


Skattebetalarnas förening är en ideell organisation, med över hundratusen medlemmar, som verkar för bättre valuta för skattepengarna och sänkt skattetryck. Mer information om Skattebetalarnas förening hittas enklast på vår hemsida www.skattebetalarna.se.


Om Skattebetalarna

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel. Vi granskar makten, byråkratin och utreder hur stat, kommuner och landsting kan bli effektivare. Vi kämpar för ökad rättssäkerhet för skattskyldiga.


Kontaktpersoner

Christian Ekström
Vd
Christian Ekström
Malin Gustafsson
Marknadschef
Malin Gustafsson
Pia Kinhult
Ordförande i Skattebetalarna
Pia Kinhult