2022-01-26 06:00Pressmeddelande

EU:s coronafond blev Årets värsta slöseri år 2021

Gopixa, mosphotos.comGopixa, mosphotos.com

Årets värsta slöseri år 2021 är utsett. EU:s coronafond korades till vinnare med övertygande marginal.

Slöseriombudsmannen, SlösO, arrangerar varje år en tävling där alla som vill får vara med och rösta fram det värsta slöseriet med skattemedel. I årets omröstning har över 15 000 röster kommit in. 35 procent av rösterna gick till EU:s coronafond.

- Det här borde skicka en väldigt tydlig signal till landets politiker. Skattebetalarna i Sverige vill inte att deras pengar ska slösas bort på vanvårdade ekonomier i södra Europa, säger Josefin Utas, SlösO.

EU:s coronafond, eller Next generation EU som den nu kallas, innebär att i storleksordningen 750 miljarder euro ska delas ut över Europas länder under sju år. Medlemsländerna upptar lån för detta och skuldsätts därmed ända fram till 2058. Sverige förväntas bidra till fonden med cirka 150 miljarder kronor.

- Medlemsländerna belånar sig för att EU ska dela ut bidrag till sådant som förbättrade strandpromenader i Aten och restaurerade våtmarker i Irland. Vad det har med pandemin att göra är mycket oklart, säger Josefin Utas, SlösO.

Överenskommelsen om coronafonden formaliserades i ett beslut av Europeiska rådet i december år 2020. Men för att beslutet skulle bli giltigt behövde alla medlemsstater godkänna det i enlighet med varje medlemsstats konstitutionella regler. Slöseriombudsmannen menar att frågan om ifall Sverige skulle godkänna beslutet gavs för litet utrymme.

- Många i Sverige är ovetande om riksdagens beslut att godkänna EU:s coronafond och vad den i praktiken innebär. Vi behöver mer debatt och granskning av vad som sker i EU. Slöseri med våra skattepengar kan inte ignoreras bara för att det sker på EU-nivå, säger Josefin Utas.

Sedan 2014 har Slöseriombudsmannen arrangerat tävlingen Årets värsta slöseri. Allmänheten har kunnat rösta bland tio nominerade slöserier. Bland de tio tävlanden 2021 fanns bland annat kommunpoeten i Tranemo, bistånd till Afghanistan som har haft skralt resultat och nytt lyxkontor till SKR (Sveriges kommuner och regioner) för några miljarder - exakt hur mycket vill de inte berätta.

Samtliga bidrag finns listade på Skattebetalarnas hemsida: https://skattebetalarna.se/arets-varsta-sloseri-2021/


Om Skattebetalarna

Slöseriombudsmannen, SlösO, granskar hur våra skattepengar används och uppmärksammar nya exempel på slöseri varje vecka. SlösO är en del av Skattebetalarnas Förening.