2017-09-20 10:45Pressmeddelande

En kortsiktig budget med fel prioriteringar

I dag har regeringen presenterat budgetpropositionen för 2018, den sista höstbudgeten för mandatperioden. Den innehåller högre skatt på sparande och privata sjukvårdsförsäkringar, samtidigt som skattetrycket sänks genom exempelvis sänkt skatt för pensionärer.

– Att regeringen nu sammantaget sänker skattetrycket med cirka 7 miljarder är bra. Men detta sker efter en mandatperiod där skatterna höjts med 65 miljarder, varav en stor del riktat udden rakt mot arbete och företagande, säger Christian Ekström, VD på Skattebetalarna.

Positiva nyheter i denna budget är att skatten på personaloptioner och skatten på pension sänks. Samtidigt höjs skatten på sparande och regeringen eldar på konsumtionen genom höjda bidrag, vilket gör att risken för baksmälla blir stor när konjunkturen bromsar in.

- Regeringen spenderar pengar som en drucken sjöman. Inget görs åt den enorma pengarullningen i offentlig sektor. Nu har man spelat bort en högkonjunktur utan att presentera en enda verklig strukturell reform för att stimulera arbete, företagande och tillväxt, själva grunden för välfärden. Tvärtom har skatterna på arbete, företagande och sparande ökat under mandatperioden. Dagens reformutrymme beror på högkonjunktur och ökad befolkning, inte på att Sverige blivit starkare, säger Christian Ekström.

- Det är glädjande att regeringen tog sitt förnuft till fånga och drog tillbaka de aviserade höjningarna av entreprenörsskatten och brytpunkten för statlig inkomstskatt. Men att göra det i elfte timmen efter hot om misstroendevotum skvallrar tyvärr om en beklaglig syn på arbete och företagande. I näringslivet är långsiktiga och tydliga spelregler A och O. De aviserade skattehöjningarna bidrog till stor osäkerhet och många vidtog åtgärder, och resolutionsavgiften har gjort att Nordea meddelat att man flyttar sitt huvudkontor till Helsingfors.

För mer information: Chefekonom Sofia Linder 070-425 37 41, VD Christian Ekström 070-971 66 66

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel.


Om Skattebetalarna

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel. Vi granskar makten, byråkratin och utreder hur stat, kommuner och landsting kan bli effektivare. Vi kämpar för ökad rättssäkerhet för skattskyldiga.


Kontaktpersoner

Christian Ekström
Vd
Christian Ekström
Malin Gustafsson
Marknadschef
Malin Gustafsson
Pia Kinhult
Ordförande i Skattebetalarna
Pia Kinhult