2007-04-16 13:46Pressmeddelande

En god fortsättning – men dags att se över utgifterna

– Sammantaget är budgeten ett steg i rätt riktning. Regeringen fortsätter den inslagna vägen med fortsatt sänkta skatter på arbete, kompletterat med avskaffad fastighetsskatt och förmögenhetsskatt. Det är något som vi länge har efterlyst, säger Robert Gidehag, vd för Skattebetalarnas FöreningDe tidigare presenterade förändringarna av fastighetsskatten och slopandet av förmögenhetsskatten har fått beröm av Skattebetalarna. En fortsättning av jobbavdraget är även det något som föreningen ställer sig positiv till. Däremot riktar Skattebetalarna kritik mot finansieringen.– Vi höjer ett varningens finger vad gäller finansieringen. När regeringen nu inför nya skatter eller höjer befintliga – som reavinstskatten på bostäder - riskerar man att skapa andra snedvridande effekter. Dessutom upprätthåller man det höga skattetrycket. Tvärtemot de egna ambitionerna att röra sig i riktning mot övriga EU-länder, konstaterar Robert Gidehag.Regeringen räknar med att skatteintäkterna ska öka med i genomsnitt 4,8 procent per år fram till 2010. Vilket skulle innebära en oförändrad skattekvot på 47,3 procent av BNP.– I höstbudgeten bör regeringen initiera en ordentlig översyn av de offentliga utgifterna. Det utrymme som kan skapas därigenom kan med fördel användas för att finansiera planerade och framtida skattesänkningar, avslutar Robert Gidehag.Bild av Robert Gidehag kan hämtas från http://www.skattebetalarna.se/robertgidehagFör mer information kontakta:

Torsten Svenonius, informationschef

070 – 29 28 204Om Skattebetalarna

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel. Vi granskar makten, byråkratin och utreder hur stat, kommuner och landsting kan bli effektivare. Vi kämpar för ökad rättssäkerhet för skattskyldiga.


Kontaktpersoner

Christian Ekström
Vd
Christian Ekström
Malin Gustafsson
Marknadschef
Malin Gustafsson
Pia Kinhult
Ordförande i Skattebetalarna
Pia Kinhult