2011-07-06 15:54Pressmeddelande

Emil Karlsson, Öckerö kommun, får Skattebetalarnas GNET-pris 2011

null

Idag tilldelades årets GNET-pris för femte gången i rad till en person som på ett förtjänstfullt sätt hushållit med offentliga medel. Skattebetalarnas vd Robert Gidehag överlämnade priset under Almedalsveckan i Visby. Pristagaren är Emil Karlsson som får utmärkelsen för en förtjänstfull effektivisering och miljöanpassning av IT-verksamheten i kommunen till förmån för Öckerös skattebetalare.

Projektet heter virtualisering av servrar. I praktiken innebär detta att man tar alla sina fysiska servrar och slår ihop dem till några få. I takt med att antalet system och servrar i en kommun ökar, ställs det högre krav på tillgänglighet och driftsäkerhet och fördelarna med att virtualisera är många.

Tidigare var kommunens serverpark en ständig orsak till plötsliga utgifter. När som helst kunde en server gå sönder och då var enda valet att köpa in en ny, som utrustad ligger på cirka 50 000 kronor. Ofta införskaffas det dessutom nya system som kräver att de ligger på egna servrar. 

- Hade vi inte virtualiserat skulle vi i dagsläget ha ca 35 fysiska servrar. I själva verket har vi två som alla dessa servrar körs på, sade Robert Lindberg, informationschef i Öckerö kommun, som hade kommit till Visby för att ta emot priset i Emil Karlssons ställe.

- Vad händer då om en av dessa servrar gå sönder? Då tar den andra servern över och kör de system som ligger på den trasiga servern, och användarna märker knappt att något inträffat. Vi har dessutom ett serviceavtal på dessa båda servrar som säkerställer att vi har ny hårdvara på plats inom fyra timmar om detta skulle inträffa, berättade Robert Lindberg

Tidsbesparingen för kommunens IT-tekniker är omfattande. Om operativsystemet på en server havererade för något år sedan, innebar detta flera dagars jobb med att installera en ny server samt att dyra konsulter ofta fick kallas in för att bidra med detaljkunskapen. Vid samma scenario idag återställs informationen med ett knapptryck.

Ibland finns behovet att uppgradera systemen när det kommer nya versioner. Förr fanns det en risk att systemen slutade fungera i samband med uppgraderingar vilket ledde till att ingen kunde arbeta med dem tills detta var åtgärdat. Ofta genom att systemet fick ominstalleras och/eller dyra konsulter fick kallas in. Idag kan man göra en ögonblicksbild av systemet och testa uppgraderingen så att allt fungerar. Skulle det inte fungera är det fem minuters jobb att få tillbaka systemet så som det såg ut innan uppgraderingen.

- Varje server drar en hel del ström då dessa oftast är utrustade med dubbla nätaggregat för redundansens skull. Till detta ska läggas att de alstrar väldigt mycket värme och kräver ständig kylning för att inte gå sönder. Två energislukande kylanläggningar ser till att hålla temperaturen och luftfuktigheten konstant. Sedan virtualiseringens intågande har vi minskat elförbrukningen i serverhallen med 80 procent, sade Robert Lindberg.


- Projektet som kostade ca 600 000 kronor att genomföra har efter drygt ett år redan betalt sig. Och då har vi inte räknat med energibesparingen, avslutade Robert Lindberg.

Projektet har letts och utförts av Öckerö kommuns IT-samordnare Emil Karlsson med stöd av kollegorna på kommunens IT-service.

För mer information, kontakta Antina-Maria Hessel, presschef på Skattebetalarnas Förening, 0733-144 268, eller Robert Lindberg, informationschef Öckerö Kommun, 031-97 88 22.

Skattebetalarnas Förening är en ideell organisation som arbetar för bättre hushållning med skattepengar, ett mer rättssäkert skattesystem och låga och synliga skatter. 

www.skattebetalarna.se


Om Skattebetalarna

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel. Vi granskar makten, byråkratin och utreder hur stat, kommuner och landsting kan bli effektivare. Vi kämpar för ökad rättssäkerhet för skattskyldiga.


Kontaktpersoner

Christian Ekström
Vd
Christian Ekström
Malin Gustafsson
Marknadschef
Malin Gustafsson
Pia Kinhult
Ordförande i Skattebetalarna
Pia Kinhult