2004-03-29 16:45Pressmeddelande

Egendomsskattekommittén kritiseras av Skattebetalarna: Missförstånd om kapitalflykten bakom skatteförslaget

Danne Nordling
Utredningschef
Tel. 08 - 613 17 25

Henrik RS Olsson
Nationalekonom
Tel. 08 - 613 17 24

Skattebetalarnas förening anser att Egendomsskattekommittén bortser från den moderna forskningen om småföretagens expansionsmöjligheter. Därmed missbedömer man den kvarvarande förmögenhetsskattens effekter på tillväxten.

I betänkandet hävdas att utflyttningen av svenskt kapital - som Skattebetalarna tidigare uppskattat till 500 miljarder - inte alls skulle ha någon betydelse för investeringarna i Sverige. Därmed underskattar utredningen skattens skadeverkningar.

- Man påstår att internationellt kapital skulle ersätta det utflyttade, eftersom företagen skulle ha tillgång till den internationella kapitalmarknaden. Det är fel eftersom men det bara gäller för storföretagen, menar Skattebetalarnas utredningschef Danne Nordling.

- De mindre och växande företagen, har i regel inte tillgång till den internationella kapitalmarknaden utan är beroende av inhemska investerare för att kunna expandera. Modern forskning visar att det framförallt är dessa företag som är viktiga för tillväxten.

- När riskkapitalet lämnar landet bromsas tillväxten. För att stoppa denna skadliga utveckling måste förmögenhetsskatten avskaffas helt, menar Nordling.


Egendomsskattekommittén anser att problemet med förmögenhetsskatten endast är att den är olikformig. Därför föreslår de att även aktier på börsens O-lista tas upp till beskattning och att alla aktier beskattas lika.

- Om O-listan beskattas blir det ännu svårare för småbolagen att få riskkapital. Kapitalflykten kommer förmodligen att öka, eller så kommer pengarna att hamna i jordbruksfastigheter, skogsfastigheter och andra skattebefriade tillgångar, menar Nordling.

En del av förslaget går ut på att begränsa uttaget av bl.a. förmögenhetsskatt för privatfastigheter. Endast halva taxeringsvärdet skulle tas upp till beskattning men det skulle bl.a. finansieras genom sänkta fribelopp från 1,5 miljoner (resp. 2 miljoner för sambeskattade) till 900 000 kronor.

Vi konstaterar att det medför att en helt ny grupp kan få betala förmögenhetsskatt. Ensamstående, med något enklare fastigheter kan få betala upp till 4 500 kronor, från att inte ha betalat någon skatt alls. För att ett sänkt skatteuttag och sänkt fribelopp skall gå jämnt upp för den som idag inte sambeskattas, måste taxeringsvärdet vara minst 2,1 miljoner.

- En minoritet får betala för att majoriteten ska få en lindring. Den typen av majoritetsstyre är oacceptabelt. Det här ett slag mot änkorna och de ensamma, säger Danne Nordling.

Skattebetalarna riktar också skarp kritik mot den delen av förslaget som innebär höjd inkomstskatt för alla med en månadsinkomst på 22 700 kr.

- I så fall kommer ytterligare 15 000 personer att få betala statsskatt. Snart har utjämningen gått så långt att få kommer arbeta för att det är lönsamt, säger Nordling.
Margareta Samuelsson
Skattebetalarnas förening
114 95 Stockholm
Tel 08-613 17 22
Fax 08-613 17 27
http://www.skattebetalarna.se ____________________________________________


Om Skattebetalarna

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel. Vi granskar makten, byråkratin och utreder hur stat, kommuner och landsting kan bli effektivare. Vi kämpar för ökad rättssäkerhet för skattskyldiga.


Kontaktpersoner

Christian Ekström
Vd
Christian Ekström
Malin Gustafsson
Marknadschef
Malin Gustafsson
Pia Kinhult
Ordförande i Skattebetalarna
Pia Kinhult