2022-06-13 05:00Pressmeddelande

Digitaliseringsmisslyckandet kostar 200 miljarder årligen

Skattebetalarnas Föreningen presenterar idag en ny rapport, Så kan digitalisering öppna ett nytt fönster för skattesänkningar författad av Stefan Fölster, som visar att digitaliseringsmisslyckandet kostar skattebetalarna 200 miljarder kronor om året helt i onödan. På tio års sikt kan det kosta det svenska samhället över 1 000 miljarder per år.

- Sveriges offentliga sektor hänger inte med i digitaliseringen. Att vi halkar efter omvärlden innebär också enorma samhällsekonomiska förluster och mänskligt lidande. Det är hög tid att detta får det fokus det förtjänar av politiken, säger Skattebetalarnas vd Christian Ekström.

Skillnaden mellan en väl genomförd digitalisering de närmaste tio åren och att fortsätta i dagens tempo summerar till drygt fyra procent av BNP i onödiga kostnader i offentlig sektor som skulle kunna frigöras för exempelvis skattesänkningar.

- Potentialen för vad man kan uppnå med en ambitiös och seriös digitaliseringsstrategi är enorm. Det handlar inte främst om att uppfinna nya saker, utan att nyttja den teknik som redan finns tillgänglig. Om denna politiska vilja har varit otillräcklig tidigare, så kanske den akuta personalbristen framöver hjälper till att fokusera tänkandet, säger Skattebetalarnas chefekonom Erik Bengtzboe.

Rapporten i sin helhet finns på Skattebetalarnas hemsida: 

https://skattebetalarna.se/wp-content/uploads/2022/06/SB%E2%80%93Rapport-digitalisering-2022.pdf

För mer information kontakta:

Christian Ekström, vd, Skattebetalarna, 070- 971 66 66

Stefan Fölster, docent i Nationalekonomi, 070-304 31 60

Erik Bengtzboe, chefekonom, Skattebetalarna, 073-020 96 44


Om Skattebetalarna

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation med fler än 40 000 medlemmar. Föreningen grundades 1921 och har sedan dess arbetat för låga och rättvisa skatter, rättssäkerhet för skattskyldiga och minska slöseri med skattepengar. Vi bildar opinion och folkbildar i skattefrågan. Vi lever som vi lär och tar bara emot frivilliga bidrag.


Kontaktpersoner

Christian Ekström
Vd
Christian Ekström
Per Lindgren
Kommunikationschef
Per Lindgren
Erik Bengtzboe
Chefsekonom
Erik Bengtzboe
Stefan Fölster
Docent i Nationalekonomi, chef för tankesmedjan Better Future Economics
Stefan Fölster