2003-11-27 17:23Pressmeddelande

Dålig tillväxt kostar 1,5 månadslöner

Den svenska produktionen av varor och tjänster släpar fortfarande efter andra länder. Nu har Skattebetalarnas förening räknat ut vad den uteblivna tillväxten betyder för vanliga anställda och kommit fram till att allas löner skulle ha kunnat vara 12 procent högre. Det motsvarar en och en halv månadslön.

Jämförelsen gäller den faktiska utvecklingen av BNP per invånare i Sverige och övriga industriländer i OECD. Sedan 1970 har den årliga tillväxten varit 2 procent i genomsnitt i utlandet men bara knappt 1,7 procent i Sverige. Detta gäller trots att en återhämtning skett i Sverige sedan 90-talskrisen. Skattebetalarnas förening påpekar att prognoserna dessutom visar att Sverige återigen börjar halka efter från i år.

Ett annat sätt att mäta eftersläpningen är noteringarna i den så kallade välståndsligan. Där låg Sverige på fjärde plats 1970 men hade sjunkit ner till 17:e plats 2002. Det är ett grövre mått som kan ha ett visst pedagogiskt värde, menar Skattebetalarna.

Skattebetalarnas förening redovisar också vad den uteblivna produktionen kostar i kronor. Totalt förlorar Sverige nästan 300 miljarder kronor varje år. För en person med 25 000 kr i månadslön betyder detta en årlig förlust på 15 100 kronor i privat levnadsstandard.

- En väsentlig orsak bland flera till eftersläpningen är Sveriges mycket högre skatter, säger Danne Nordling, utredningschef i Skattebetalarnas förening. Vårt land har haft ett skattetryck på 48-52 procent av BNP under hela perioden. Genomsnittligt skattetryck i OECD har bara varit 36-37 procent.

- Grovt sett kan man säga att forskningen kommit fram till att 10 procentenheter högre skattetryck leder till uppemot 0,6 procents sämre tillväxt, påpekar Nordling. Därför är det rimligt att höga skatter påverkat Sverige negativt.

Länk till analys-PM "Sveriges eftersläpning kostar nästan 300 miljarder" http://www.skattebetalarna.se/Main.aspx?ObjectID=4156

Skattebetalarnas förening är en partipolitiskt obunden ideell förening med 150 000 medlemmar. Skattebetalarna verkar för sänkta skatter, sparsamhet och effektivitet i offentlig verksamhet, rättssäkerhet på skatteområdet och synligt redovisade skatter och avgifter. Skattebetalarna verkar genom opinionsbildning, utredningsverksamhet, Institutet för Skatter och Rättssäkerhet, juridisk rådgivning och tidningen Sunt Förnuft

Danne Nordling
Utredningschef
0707-17 44 76
Henrik Olsson
Nationalekonom
08-613 17 24

Margareta Samuelsson
Skattebetalarnas förening
114 95 Stockholm
Tel 08-613 17 22
Fax 08-613 17 27
http://www.skattebetalarna.se


Om Skattebetalarna

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel. Vi granskar makten, byråkratin och utreder hur stat, kommuner och landsting kan bli effektivare. Vi kämpar för ökad rättssäkerhet för skattskyldiga.


Kontaktpersoner

Christian Ekström
Vd
Christian Ekström
Malin Gustafsson
Marknadschef
Malin Gustafsson
Pia Kinhult
Ordförande i Skattebetalarna
Pia Kinhult