2009-05-18 14:16Pressmeddelande

Dags att nominera till årets GNET-pris

2009-05-18
Skattebetalarnas Förening
Pris för god hushållning med skattemedel:
Dags att nominera till årets GNET-pris

Sparande inom offentlig sektor beskrivs ofta i negativa termer. För att ändra på detta delar Skattebetalarnas Förening ut ett årligt GNET-pris till den som på ett förtjänstfullt sätt hushållat med skattemedel.

Det står fritt fram för alla som önskar att nominera tänkbara pristagare fram till den 8 juni. Nomineringar kan sändas in till info@skattebetalarna.se. Kriterierna är enklast tänkbara. En person eller organisation som genom idogt gnetande minskat kostnaderna för skattebetalarna, lokalt eller nationellt. GNET-priset kommer sedan att delas ut den 2 juli under politikerveckan i Visby.

  • - Alla som arbetar med skattefinansierad verksamhet bör känna ett stort ansvar för att varje krona används på bästa sätt, säger Robert Gidehag, vd för Skattebetalarnas Förening. Genom att lyfta fram och belöna de goda exemplen hoppas vi kunna stärka moralen hos alla de vardagshjältar som kämpar för att kunna ge medborgarna bästa möjliga service till lägsta möjliga kostnad.

GNET-priset delas i år ut för tredje gången. Förra året gick det till Ing-Marie Ekström, verksamhetschef för Brynäs hälsocentral i Gävle. Året dessförinnan till Karin Lidén, konsult i offentlig verksamhet inom områdena planering, strategi och effektivitet.

Mer om 2008 års pristagare Ing-Marie Ekström kan läsas på http://www.skattebetalarna.se/Templates/News1.aspx?PageID=badd9f8e-2829-413d-aead-489bbffb20f9

Mer om 2007 års pristagare Karin Lidén kan läsas på

http://www.skattebetalarna.se/Templates/News1.aspx?PageID=88b53203-5c52-40e7-aa9a-90e74390dc8e

  • - Vår tanke är att detta ska vara en årligen återkommande påminnelse om vikten av att vara försiktig med skattebetalarnas pengar. Och fungera som tändvätska för en ordentlig översyn av de offentliga utgifterna. Används skattepengar till rätt saker på rätt sätt kan skatterna vara betydligt lägre än idag, avslutar Robert Gidehag.

Bild av Robert Gidehag kan hämtas från http://www.skattebetalarna.se/robertgidehag

För mer information kontakta: Torsten Svenonius, informationschef, 070 - 29 28204

____________________________________________________________________________

Skattebetalarnas Förening är en ideell, partipolitiskt obunden organisation med hundratusen medlemmar, som verkar för god hushållning med skattemedel, låga och synliga skatter samt ökad rättsäkerhet för skattskyldiga. Mer information hittas på www.skattebetalarna.se.


Om Skattebetalarna

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel. Vi granskar makten, byråkratin och utreder hur stat, kommuner och landsting kan bli effektivare. Vi kämpar för ökad rättssäkerhet för skattskyldiga.


Kontaktpersoner

Christian Ekström
Vd
Christian Ekström
Malin Gustafsson
Marknadschef
Malin Gustafsson
Pia Kinhult
Ordförande i Skattebetalarna
Pia Kinhult