2014-08-15 08:54Pressmeddelande

Chockhöjd fastighetsskatt i Stockholm – om (S) ger (V) inflytande

Nästan 4 av 10 småhusägare i Stockholms län kan få kraftigt höjd fastighetsskatt vid ett regeringsskifte. I snitt skulle skatten för dessa öka med 16 000 kronor per år. 3 av 10 som drabbas har en inkomst under 25 000 kronor per månad. Det framgår av en ny rapport från Skattebetalarna.

Avsaknaden av gemensamma besked från oppositionspartierna innebär att ingen i dag vet utfallet av ett eventuellt regeringsskifte, mer än att även Vänsterpartiet då lär få inflytande över skattepolitiken. Skattebetalarna har därför, med underlag från SCB, granskat de privatekonomiska effekterna av Vänsterpartiets förslag om återinförd fastighetsskatt för småhus med taxeringsvärde över 3 miljoner kronor. Förslaget påminner om de rödgrönas gemensamma inför valet 2010.

Resultatet är oroande, inte minst för dem med låga eller normala inkomster:

·  36 procent av Stockholms läns småhusägare får höjd fastighetsskatt om Vänsterpartiets förslag får gehör i framtida regeringsförhandlingar.

·  Skatteuttaget skulle öka med 1,8 miljarder kronor enbart i Stockholms län.

·  I genomsnitt ökar skatten med 16 000 kronor för länets småhusägare med taxeringsvärden över 3 miljoner kronor.

·  4 av 10 som får höjd skatt med förslaget är att betrakta som låg- eller normalinkomsttagare. 

·  Nästan 6 av 10 av alla småhus som drabbas av den nya skatten ligger i Stockholms län.

-  Det är en falsk trygghet Magdalena Andersson försöker ingjuta bland småhusägare när hon säger att socialdemokraterna inte har några planer på att återinföra fastighetsskatten. Detta besked är inget värt så länge ett gemensamt besked från de rödgröna partierna uteblir. Småhusägare i högt taxerade hus bör känna viss oro, säger Joacim Olsson, vd på Skattebetalarna i en kommentar.

Totalt finns 2 120 000 småhus i Sverige. Cirka 200 000 av dessa får taxeringsåret 2015 ett taxeringsvärde över 3 miljoner kronor enligt en prognos från SCB, vilket motsvarar 9 procent av det totala småhusbeståndet. I Stockholms län finns 304 000 småhus, varav 110 000 väntas få ett taxeringsvärde över 3 miljoner vid 2015 års taxering.

Fastighetsskatten var tidigare 1 procent av taxeringsvärdet. Systemet reformerades 2008 genom att fastighetsskatten ersattes av en kommunal fastighetsavgift, då max 6 000 kronor eller 0,75 procent av taxeringsvärdet. Fastighetsavgiften följer ett index och väntas uppgå till preliminärt 7 299 kronor 2015.

För mer information:

Joacim Olsson, Vd, mobil 0709-691940

Sofia Linder, Chefekonom, mobil 0704-253741

Bilaga: Chockhöjd fastighetsskatt – om (S) ger (V) inflytande (analys)  


Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsbaserad organisation. Vi samlar alla som vill ha bättre välfärd och lägre skatter.


Om Skattebetalarna

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel. Vi granskar makten, byråkratin och utreder hur stat, kommuner och landsting kan bli effektivare. Vi kämpar för ökad rättssäkerhet för skattskyldiga.


Kontaktpersoner

Christian Ekström
Vd
Christian Ekström
Malin Gustafsson
Marknadschef
Malin Gustafsson
Pia Kinhult
Ordförande i Skattebetalarna
Pia Kinhult