2007-02-20 11:13Pressmeddelande

Brev till finansministern: Avskaffa förmögenhetsskatten utan dröjsmål!

Skattebetalarnas Förening

Brev till finansministern: Avskaffa förmögenhetsskatten utan dröjsmål!

Skattebetalarnas Förening har länge framhållit att förmögenhetsskatten är kontraproduktiv och bör tas bort. I ett brev till finansminister Anders Borg fördjupas det resonemanget samtidigt som regeringen kritiseras för att dra frågan i långbänk.

Intäkterna från förmögenhetsskatten beräknas till 4,5 miljarder under 2007. Detta är dock en bruttosiffra som inte tar hänsyn till skattens effekter. Beräkningar från SCB och Svenskt Näringsliv visar att förmögenhetsskatten bidragit till att över 800 miljarder kronor lämnat Sverige. Pengar som annars kunde ha investeras i svenskt företagande med nya jobb och nya skatteintäkter som följd.

– Förmögenhetsskatten bromsar tillväxt och arbetstillfällen, säger Robert Gidehag, vd på Skattebetalarnas Förening. Dess tillämpning som bland annat mynnat ut i Lex Uggla gör den rättsosäker och till en klart försämrande faktor för företagsklimatet.

Ett första steg har tagits genom regeringens förslag att halvera skattesatsen från 2008 på finansiella tillgångar. Skattebetalarnas Förening tycker dock det finns anledning att gå snabbare fram.

– Att vänta med att avskaffa en skatt som är uppenbart skadlig för samhällsekonomin är oklokt, säger Robert Gidehag. Det vore därför välgörande med ett klart besked i vårpropositionen när den försvinner.

Skattebetalarnas Förening beskriver i sitt brev hur förmögenhetsskatten leder till besvärliga gränsdragningsproblem och omfattande skatteplanering. En situation som de nya reglerna kommer att förvärra.

Brevet i sin helhet finns tillgängligt på http://www.skattebetalarna.se/rapporter


Bild av Robert Gidehag kan hämtas från http://www.skattebetalarna.se/robertgidehagFör mer information kontakta:

Torsten Svenonius, informationschef
070 – 29 28 204


Skattebetalarnas Förening är en ideell organisation, med över hundratusen medlemmar, som verkar för bättre valuta för skattepengarna och sänkt skattetryck. Mer information om Skattebetalarnas Förening hittas enklast på vår hemsida www.skattebetalarna.se.Om Skattebetalarna

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel. Vi granskar makten, byråkratin och utreder hur stat, kommuner och landsting kan bli effektivare. Vi kämpar för ökad rättssäkerhet för skattskyldiga.


Kontaktpersoner

Christian Ekström
Vd
Christian Ekström
Malin Gustafsson
Marknadschef
Malin Gustafsson
Pia Kinhult
Ordförande i Skattebetalarna
Pia Kinhult