2007-03-22 14:48Pressmeddelande

Brev till alliansens partiledare: Fyra förslag till vårpropositionen!

I ett brev till de fyra regeringspartiernas partiledare för Skattebetalarnas Förening fram några
konkreta förslag som man hoppas få gehör för i den kommande vårpropositionen.

? Skjut inte på avskaffandet av förmögenhetsskatten utan genomför det nu.

? Inför regler som möjliggör för kapital som tidigare lämnat Sverige att komma tillbaka.

? Låt avskaffandet av "Lex Uggla" få retroaktiv verkan.

? Sänk den särskilda löneskatten även för dem som är födda 1937 och tidigare.

Kommentar från Robert Gidehag, vd i Skattebetalarnas Förening:

- Förmögenhetsskatten bromsar tillväxt och arbetstillfällen. Att vänta med att avskaffa
denna skatt som är uppenbart skadlig för samhällsekonomin är oklokt. Självfallet finns
det ett värde i budgetdisciplin. Men mot bakgrund av att resultatet för 2006 blivit tiotals
miljarder bättre än bedömningen i budgetpropositionen från oktober torde det vara svårt
att hävda att det inte finns utrymme för de skattelindringar vi föreslår.

Brevet i sin helhet finns tillgängligt på http://www.skattebetalarna.se/rapporter

Bild av Robert Gidehag kan hämtas från http://www.skattebetalarna.se/robertgidehag

För mer information kontakta:
Torsten Svenonius, informationschef
070 - 29 28 204


Om Skattebetalarna

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel. Vi granskar makten, byråkratin och utreder hur stat, kommuner och landsting kan bli effektivare. Vi kämpar för ökad rättssäkerhet för skattskyldiga.


Kontaktpersoner

Christian Ekström
Vd
Christian Ekström
Malin Gustafsson
Marknadschef
Malin Gustafsson
Pia Kinhult
Ordförande i Skattebetalarna
Pia Kinhult