2003-08-14 15:10Pressmeddelande

Bra med sänkta inkomstskatter men slopa arvsskatten omedelbart

Skattebetalarnas förening välkomnar regeringens utfästelser om sänkta inkomstskatter under de närmaste åren men ifrågasätter starkt varför inte arvsskatten mellan makar avskaffas omedelbart.

- Många av våra medlemmar tror efter alla löften i våras att arvsskatten mellan makar avskaffades redan i somras, säger Skattebetalarnas VD Gunnar Eliasson. Det finns ett färdigt och fullt finansierat förslag med brett politiskt stöd. Därför är det en självklarhet att regeringen lägger ett förslag till riksdagen med retroaktiv verkan från 1 juli. Det skulle motverka onödig skatteplanering och dessutom skulle inhumana livsuppehållande insatser i sjukvården av skatteskäl undvikas.

Skattebetalarna är också kritiska till Bosse Ringholms planer på att krångla till skattesystemet med att inbegripa förmögenhetsskatten i den begränsningsregel som nu gäller fastighetsskatten. Förmögenhetsskatten är direkt skadlig för den svenska ekonomin genom att den bland annat manar till skatteflykt och bör därför avskaffas i sin helhet omedelbart.

Däremot är föreningen positiv till löftena om inkomstskattesänkningar på 15 miljarder under de närmaste åren för att kompensera höjda egenavgifter.

- De behövs i ett läge där marginalskatterna på flera håll i landet nu återigen är uppe i över 60 procent, säger Gunnar Eliasson, som också är positiv till Ringholms motstånd mot miljöpartiets krav i budgetförhandlingarna att höja el- och dieselskatterna.

- Dessa skatter har redan höjts med orimliga konsekvenser för t ex villaägare och lantbruket.

Gunnar Eliasson, VD Tel 070-731 20 02

Margareta Samuelsson
Skattebetalarnas förening
114 95 Stockholm
Tel 08-613 17 22 Fax 08-613 17 27
http://www.skattebetalarna.se


Om Skattebetalarna

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel. Vi granskar makten, byråkratin och utreder hur stat, kommuner och landsting kan bli effektivare. Vi kämpar för ökad rättssäkerhet för skattskyldiga.


Kontaktpersoner

Christian Ekström
Vd
Christian Ekström
Malin Gustafsson
Marknadschef
Malin Gustafsson
Pia Kinhult
Ordförande i Skattebetalarna
Pia Kinhult