2005-10-18 15:53Pressmeddelande

Borlänge kommun granskad: Skattesänkning på 680 kronor i månaden möjlig

Skattebetalarnas förening har gjort en granskning av Borlänge kommuns budget. Den rapport som presenteras under tisdagen visar att kommunalskatten skulle kunna sänkas med 3 kronor. För en normalinkomsttagare innebär det ungefär 680 kronor mer i plånboken varje månad, utan att det som vi normalt förknippar med ”välfärden” behöver förändras.

– Med denna undersökning vill vi utmana föreställningen om att kommunalskatterna inte går att sänka. Det som avgör är den politiska viljan att pröva nya lösningar och prioritera bland kommunens verksamheter, säger Helena Olsson, chefekonom på Skattebetalarnas förening.

Skattebetalarnas förening har låtit en särskild utredare gå igenom utgifterna i de kommunala verksamheterna i Borlänge. Undersökningen baseras på uppgifter från bland annat Statistiska centralbyrån och Kommunförbundet.

Skulle Borlänge kunna sänka kostnaderna för skolan och omsorgen till genomsnittet jämfört med övriga kommuner i gruppen ” övriga kommuner över 25 000 invånare” skulle Borlänge spara 73 miljoner kronor. Det motsvarar en skattesänkning för en heltidsarbetande normalinkomsttagare med 3 103 kronor per år. Genom att matcha ”15:e bästa” kommun i Sverige skulle Borlänge kunna sänka skatten med 2 och 72 öre, motsvarande en skattesänkning på 7 441 kronor per år. Om kommunen därutöver prioriterade sin verksamhet till enbart det som föreskrivs av kommunallagen skulle en skattesänkning på ytterligare 1 krona och 17 öre vara möjlig. Sammanlagd innebär åtgärderna att en sänkning av kommunalskatten i Borlänge med minst 3 kronor – det vill säga 8 200 kronor per år eller 680 kronor i månaden – skulle vara möjlig.

– Det går att effektivisera utan att kvaliteten sänks. När vi jämför till exempel personaltäthet och resultat i skolan med kostnaderna är det svårt att hitta några samband. Många kostnadsmedvetna kommuner har nöjda brukare och goda skolresultat. Detta är en fråga om ledarskap, konstaterar Helena Olsson.

Hela rapporten ”Borlänge kommun – 3 kronor lägre skatt är möjligt” kan hämtas via http://www.skattebetalarna.se/Main.aspx?ObjectID=10280

Bild av Helena Olsson kan hämtas från http://www.skattebetalarna.se/Main.aspx?ObjectID=10281

För mer information kontakta:
Torsten Svenonius, informationschef
070-292 82 04

Skattebetalarnas förening är en ideell organisation, med över hundratusen medlemmar, som verkar för bättre valuta för skattepengarna och sänkt skattetryck. Mer information om Skattebetalarnas förening hittas enklast på vår hemsida www.skattebetalarna.se.


Om Skattebetalarna

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel. Vi granskar makten, byråkratin och utreder hur stat, kommuner och landsting kan bli effektivare. Vi kämpar för ökad rättssäkerhet för skattskyldiga.


Kontaktpersoner

Christian Ekström
Vd
Christian Ekström
Malin Gustafsson
Marknadschef
Malin Gustafsson
Pia Kinhult
Ordförande i Skattebetalarna
Pia Kinhult