2005-08-18 10:52Pressmeddelande

Borås Stad granskad: Skattesänkning på 1 200 kronor i månaden möjlig

Skattebetalarnas förening har gjort en granskning av Borås stads budget. Den rapport som presenteras under fredagen visar att kommunalskatten skulle kunna sänkas med 5 kronor och 87 öre. För en normalinkomsttagare innebär det ungefär 1 200 kronor mer i plånboken varje månad, utan att det som vi normalt förknippar med ”välfärden” behöver förändras.

– Med denna undersökning vill vi utmana föreställningen om att kommunalskatterna inte går att sänka. Det som avgör är den politiska viljan att pröva nya lösningar och prioritera bland kommunens verksamheter, säger Robert Gidehag vd för Skattebetalarnas förening.

Skattebetalarnas förening har låtit en särskild utredare gå igenom utgifterna i de kommunala verksamheterna i Borås. Undersökningen baseras på uppgifter från bland annat Statistiska centralbyrån och Kommunförbundet.

Skulle Borås kunna sänka kostnaderna för skolan och omsorgen till genomsnittet jämfört med övriga kommuner i gruppen ”större städer” skulle Borås spara över 150 miljoner kronor. Det motsvarar en skattesänkning för en heltidsarbetande normalinkomsttagare med 3 115 kronor per år. Genom att matcha ”15:e bästa” kommun i Sverige skulle Borås kunna sänka skatten med 4 och 10 öre, motsvarande en skattesänkning på 10 551 kronor per år. Om kommunen därutöver prioriterade sin verksamhet till enbart det som föreskrivs av kommunallagen skulle en sammanlagd skattesänkning på 5 kronor och 87 öre – det vill säga 1 200 kronor i månaden – vara möjlig.

– Det går att effektivisera utan att kvaliteten sänks. När vi jämför till exempel personaltäthet och resultat i skolan med kostnaderna är det svårt att hitta några samband. Många kostnadsmedvetna kommuner har nöjda brukare och goda skolresultat. Detta är en fråga om ledarskap, konstaterar Robert Gidehag.

Hela rapporten ”Borås Stad – Sex kronor lägre skatt är möjligt” kan hämtas via http://www.skattebetalarna.se/Main.aspx?ObjectID=9879

Bild av Robert Gidehag kan hämtas från http://www.skattebetalarna.se/Main.aspx?ObjectID=4204

För mer information kontakta:
Torsten Svenonius, informationschef
070 – 29 28 204


Om Skattebetalarna

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel. Vi granskar makten, byråkratin och utreder hur stat, kommuner och landsting kan bli effektivare. Vi kämpar för ökad rättssäkerhet för skattskyldiga.


Kontaktpersoner

Christian Ekström
Vd
Christian Ekström
Malin Gustafsson
Marknadschef
Malin Gustafsson
Pia Kinhult
Ordförande i Skattebetalarna
Pia Kinhult