2003-11-06 13:30Pressmeddelande

Biskop Ytterberg vilseleder: Vi behöver inte jobba till 79

När utredningen "Senior 2005" offentliggjordes förra veckan varnade dess ordförande biskop Claes-Bertil Ytterberg för att det var mycket bråttom med åtgärder för att få ut de äldre och sjukskrivna i arbete. Annars skulle hälften av befolkningen över 65 tvingas arbeta till 79 års ålder. Nu får han mothugg av Skattebetalarnas förening som hävdar att välståndet visst kan öka även om antalet äldre ökar.

– När biskop Ytterberg vill ringa i kyrkklockorna för att varna för den kommande arbetskraftsbristen bygger han sin alarmism på en mekanisk kalkyl från Riksförsäkringsverket som är helt orealistisk, säger Danne Nordling, utredningschef på Skattebetalarnas förening. Vi behöver inte ha en oförändrad försörjningskvot (pensionärer per aktiva) för att få högre välstånd. Andelen pensionärer har ökat förr utan att välståndet per person har minskat.

– Ytterbergs utredning borde istället ha analyserat hur mycket vården och omsorgen av de äldre betyder i form av skattehöjningar. Våra beräkningar tyder på att skattetrycket bara behöver stiga med 1,9 procent av BNP till 2030 för att klara "äldrechocken", säger Nordling.

– Biskopens betänkande är en besvikelse, menar Nordling. Man har arbetat i fyra år och ändå finns det i betänkandet inga konkreta förslag för att öka deltagandet i arbetslivet. Det föreslås bara att alla möjliga hugskott skall utredas. Utredningen är ett exempel på slöseri med skattepengarna, säger Nordling. Han tycker att Ytterberg skulle ha beräknat hur stor potential som finns bland de icke arbetande och bedömer själv att omkring 700 000 personer skulle kunna stimuleras att börja arbeta inom fem år. Det skulle ge en extra tillväxt på 20 procent på bara ett halvt decennium.

– Vi offentliggjorde en utredning med olika förslag i våras, framhåller Nordling. Det rörde sig om sänkta inkomstskatter och arbetsgivaravgifter för personer 60+, höjd pension om man väntar till 67, arbetsgivarna får bekosta 5 års förtidspensionering och liknande. Varför kunde biskopen inte ens inventera de förslag som förekommit i debatten? Nu förbrukade hans utredning bara en massa pengar till ingen nytta, hävdar Nordling.

Länkar till rapporter:
Ålderschocken ifrågasatt
http://www.skattebetalarna.se/Main.aspx?ObjectID=3554

700 000 fler i arbete
http://www.skattebetalarna.se/Main.aspx?ObjectID=2607

Synpunkter? Sänd gärna din kommentar till danne.nordling@skattebetalarna.se

Danne Nordling
Utredningschef
08-613 17 25, 0707-17 44 76


Om Skattebetalarna

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel. Vi granskar makten, byråkratin och utreder hur stat, kommuner och landsting kan bli effektivare. Vi kämpar för ökad rättssäkerhet för skattskyldiga.


Kontaktpersoner

Christian Ekström
Vd
Christian Ekström
Malin Gustafsson
Marknadschef
Malin Gustafsson
Pia Kinhult
Ordförande i Skattebetalarna
Pia Kinhult