2004-09-23 11:38Pressmeddelande

Bensinskattekampanj i Jämtlands län

Under två veckor driver Skattebetalarnas förening en kampanj i Jämtlands län mot den föreslagna bensinskattehöjningen. Med hjälp av bland annat radioreklam och telemarketing ska de som ogillar förslaget uppmanas att delta i protesterna.

Huvudbudskapet under kampanjen är att sju kronor i skatt på varje liter bensin är mer än nog. Jämtlands bilister är redan idag rejält överbeskattade konstaterar Skattebetalarnas förenings VD Robert Gidehag. Totalt betalar de runt 900 miljoner i olika fordonsrelaterade skatter. Anslaget till vägar är inte mer än 500 miljoner. Det mesta som tas in i skatt från bilisterna stoppas alltså undan på annat håll i statens budget.

Statens egna utredningar kring skatteväxling visar svart på vitt att miljövinsterna är marginella. Men också att låginkomsthushållen får betala en relativt större del av kostnaden och att glesbygden drabbas hårdare än storstäderna. Mot den bakgrunden är det svårt att förstå varför regeringen valt att föreslå något så dumt.

Från Skattebetalarnas förenings sida kommer vi göra allt vi kan för att få Sveriges Riksdag att avvisa förslaget om höjd bensinskatt fastslår Robert Gidehag.

Anledningen till att vi valt just Jämtland är att många medlemmar härifrån hört av sig och krävt att vi gör något, säger Skattebetalarnas informationschef Torsten Svenonius. Måhända är jämtlänningar mer benägna än andra att säga ifrån mot det de ogillar. Vår tanke är dock att fortsätta även i andra glesbygdslän om kampanjen får det gensvar vi räknar med.

För mer information kontakta informationschef Torsten Svenonius 070-29 28 204

Bild av Robert Gidehag kan hämtas från http://www.skattebetalarna.se/Main.aspx?ObjectID=4204


Om Skattebetalarna

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel. Vi granskar makten, byråkratin och utreder hur stat, kommuner och landsting kan bli effektivare. Vi kämpar för ökad rättssäkerhet för skattskyldiga.


Kontaktpersoner

Christian Ekström
Vd
Christian Ekström
Malin Gustafsson
Marknadschef
Malin Gustafsson
Pia Kinhult
Ordförande i Skattebetalarna
Pia Kinhult