2004-02-06 12:00Pressmeddelande

Bara hälften av 90-talskrisen återhämtad

Danne Nordling
Utredningschef
08-613 17 25, 0707-17 44 76

Trots att finansministern berömmer sin egen ekonomiska politik med tillväxtsiffrorna från OECD som grund är den ekonomiska utvecklingen alltför svag. Det menar Danne Nordling, chefsekonom på Skattebetalarnas förening, i en kommentar till finansdepartementets pressmeddelande. De goda tillväxtsiffrorna för Sverige är bara en avspegling av återhämtningen från 90-talskrisen som dessutom ännu är otillräcklig.

- Den tillväxttrend på två procent som Sverige hade på 1980-talet har inte tillnärmelsevis återuppnåtts efter nedgången i början av 90-talet. Som värst var situationen 1993 med en avvikelse nedåt på 13 procent. Därefter har tillväxten visserligen varit snabbare än två procent, men det är nödvändigt för att komma ur 90-talskrisen, och inte ett tecken på långsiktigt förbättrad tillväxt, säger Nordling.

- Även med den goda prognosen för BNP-ökningen 2005 kommer Sverige att ligga 6,5 procent under den långsiktiga tvåprocentstrenden. Det betyder att bara hälften av tillväxtförlusten under 90-talskrisen har återhämtats. Bosse Ringholm har ingen anledning att yvas över tillväxten i Sverige. Den borde ha varit dubbelt så hög de senaste tio åren, menar Nordling.

- Efter den stora depressionen på 1930-talet var Sverige tillbaka på den tidigare tillväxttrenden redan efter sju år, tillägger Nordling.

I diagrammet visas OECDs BNP-utveckling per capita och motsvarande utveckling för Sverige 1970-2005. Här syns tydligt Sveriges allvarliga eftersläpning jämfört med utlandet och jämfört med en tvåprocentig trend. tillvaxtdiagram.pdf
http://www.skattebetalarna.se/Main.aspx?ObjectID=4954

Skattebetalarnas förening är en partipolitiskt obunden ideell förening med 150 000 medlemmar. Skattebetalarna verkar för sänkta skatter, sparsamhet och effektivitet i offentlig verksamhet, rättssäkerhet på skatteområdet och synligt redovisade skatter och avgifter. Skattebetalarna verkar genom opinionsbildning, utredningsverksamhet, Institutet för Skatter och Rättssäkerhet, juridisk rådgivning och tidningen Sunt Förnuft


Om Skattebetalarna

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel. Vi granskar makten, byråkratin och utreder hur stat, kommuner och landsting kan bli effektivare. Vi kämpar för ökad rättssäkerhet för skattskyldiga.


Kontaktpersoner

Christian Ekström
Vd
Christian Ekström
Malin Gustafsson
Marknadschef
Malin Gustafsson
Pia Kinhult
Ordförande i Skattebetalarna
Pia Kinhult