2007-01-30 13:03Pressmeddelande

Avskaffa fastighetsskatten utan krångliga utredningar

Statsminister Fredrik Reinfeldt säger att avskaffandet av fastighetsskatten kan försenas. Detta eftersom den kommunala avgift som är tänkt att ersätta fastighetsskatten kräver komplicerade utredningar.– Den enkla lösningen på detta problem är att släppa idén med den kommunala avgiften, säger Robert Gidehag, vd för Skattebetalarnas Förening. Istället för att införa nya pålagor kan en blygsam reducering av de offentliga utgifterna genomföras. Bara på myndighetsområdet finns en besparingspotential som mer än väl täcker vad fastighetsskatten ger.Även vad gäller skattesänkningarna på hushållsnära tjänster har regeringen fått problem. Skatteverket pekar i sitt remissvar på en rad gränsdragningsproblem och föreslår att frågan utreds ytterligare.– Regeringen riskerar att hamna i ett läge där utgiftsökningar och skattehöjningar genomförs medan utgiftsminskningar och skattesänkningar fastnar i utredningar, konstaterar Robert Gidehag. En sådan utveckling vore mycket olycklig för Sveriges skattebetalare. För att återfå kontrollen behövs en politik mer fokuserad på enkla principer än på komplicerade tekniska lösningar.Bild av Robert Gidehag kan hämtas från http://www.skattebetalarna.se/robertgidehagFör mer information kontakta:

Torsten Svenonius, informationschef

070-29 28 204Skattebetalarnas Förening är en ideell organisation, med över hundratusen medlemmar, som verkar för bättre valuta för skattepengarna och sänkt skattetryck. Mer information om Skattebetalarnas förening hittas enklast på vår hemsida www.skattebetalarna.se.Christian Ekström

Presschef

Skattebetalarnas förening
114 95 Stockholm
08-613 17 26 | direkt
08-613 17 10 | fax
0709-71 66 66 | mobil
www.skattebetalarna.seOm Skattebetalarna

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel. Vi granskar makten, byråkratin och utreder hur stat, kommuner och landsting kan bli effektivare. Vi kämpar för ökad rättssäkerhet för skattskyldiga.


Kontaktpersoner

Christian Ekström
Vd
Christian Ekström
Malin Gustafsson
Marknadschef
Malin Gustafsson
Pia Kinhult
Ordförande i Skattebetalarna
Pia Kinhult