2003-10-16 12:30Pressmeddelande

Avbryt den gröna skatteväxlingen

Om den gröna skatteväxlingen fortsätter som planerat kommer skatten att öka
med 11 270 kr för oljeeldade småhus och med 6 700 kr för eluppvärmda till år
2010. Det har Skattebetalarnas förening räknat fram som en följd av
uppgörelsen mellan regeringen och miljöpartiet.

Hittills har 8 miljarder av 30 genomförts av den gröna skatteväxlingen där
höjda energiskatter mm skall växlas mot sänkt skatt på arbete. Det har
enligt Skattebetalarna betytt att en normalvilla hittills fått en
skattehöjning med 1 370 kr om den är oljeeldad och med 2 440 kr om den värms
med el.

- Fram till 2010 blir det skattehöjningar för eldningsolja som betyder 11
270 kr för en normalvilla som förbrukar 3 kbm, säger Danne Nordling,
utredningschef i Skattebetalarnas förening. Det är inklusive moms och
förutsätter att den tidigare takten fortsätter som förut.

- För eluppvärmda hus blir motsvarande höjning 6 700 kr med en förbrukning
av 30 000 kWh per år. Men höjningarna kan bli ännu större om oljeeldningen
minskar på grund av skattehöjningarna, menar Nordling. Om vi får tro
miljöpartisten Peter Eriksson (enl TT 13/10) går det i framtiden inte att
fortsätta elda med olja. Då faller även nuvarande skatter på olja bort som
kanske måste ersättas med ännu högre skatt på el. Det kan röra sig om
närmare 10 000 kr i skattehöjning ytterligare för normalvillan med el,
enligt Nordling.

- Dessutom kommer priserna att stiga genom den gröna skatteväxlingen. Den
del av de höjda energiskatterna som drabbar servicenäringarna kommer i
slutändan att få betalas av konsumenterna i form av högre priser, säger
Nordling. Här har man undanhållit information till allmänheten om hur
skatteväxlingen fungerar.

- Skattehöjningarna riskerar att bli orimligt höga för småhusägarna. Det
finns inga nu planerade sänkningar av skatterna på arbete som kan kompensera
för detta. Därför borde regeringen avbryta den gröna skatteväxlingen, anser
Danne Nordling.

Danne Nordling
08-613 17 25, 0707-17 44 76Danne Nordling


Om Skattebetalarna

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel. Vi granskar makten, byråkratin och utreder hur stat, kommuner och landsting kan bli effektivare. Vi kämpar för ökad rättssäkerhet för skattskyldiga.


Kontaktpersoner

Christian Ekström
Vd
Christian Ekström
Malin Gustafsson
Marknadschef
Malin Gustafsson
Pia Kinhult
Ordförande i Skattebetalarna
Pia Kinhult